Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Wat leert de praktijk van Buurtcirkels in Amsterdam?

30 sep 2019 10:00 | Urban Governance

Welke rol kunnen wijken en buurten spelen bij het herstel en de herintegratie van mensen met een beperking? De Buurtcirkel, een concept waarbij mensen elkaar ontmoeten onder begeleiding van een coach, probeert daar antwoord op te geven. Wat leert de praktijk van de Buurtcirkels in Amsterdam?

Het idee van de Buurtcirkel komt van de Rotterdamse zorgorganisatie Pameijer. In Amsterdam zijn er afgelopen jaar inmiddels enkele buurtcirkels opgezet. De Hogeschool van Amsterdam, Cordaan, HVO-Querido en de gemeente Amsterdam doen een anderhalf jaar lopend actie-onderzoek naar de buurtcirkels.

Bedoeling is zicht te krijgen op de invloed van de Buurtcirkel op de kwaliteit van leven van de deelnemers, en te bekijken of en hoe er een relatie met de buurt ontstaat. Ook willen we weten hoe de Buurtcirkel (bestuurlijk) is in te passen binnen het grotere geheel van zorg en sociaal beleid.