Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

HvA krijgt 1,5 miljoen subsidie voor Europees project ABCitiEs

14 jun 2018 17:35 | Urban Governance

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) leidt de komende vier jaar een Europees onderzoek naar hoe beleid zo ingericht kan worden dat samenwerkende ondernemers in stedelijke gebieden optimaal ondersteund worden. De HvA krijgt hiervoor een subsidie van 1,5 miljoen euro van Interreg Europe, een door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierde organisatie die interregionale samenwerking ondersteunt. Het is de eerste keer dat de HvA lead partner is van een door Interreg Europe gefinancierd onderzoek.

Bij het project ABCitiEs zijn vijf Europese stedelijke regio’s betrokken: Amsterdam, Athene, Manchester, Vilnius (Litouwen) en de agglomeratie Varazdin-Čakovec (Kroatië). Lector Willem van Winden: “Doel van het onderzoek is om te kijken hoe beleid zo ingericht kan worden dat samenwerkende bedrijven die de stad mooier willen maken, ondersteund en gestimuleerd worden. Dat kunnen bedrijven zijn die gezamenlijk een winkelstraat opknappen of bijvoorbeeld circulaire initiatieven opzetten.”

Samenwerkende bedrijven worden gehinderd door het bestaande beleid dat samenwerking niet ondersteunt. Tegelijkertijd willen overheden juist wel dat bedrijven samenwerken. Voor de HvA was dit aanleiding om met de gemeente Amsterdam actief op zoek te gaan naar Europese partners die net als Amsterdam in het kader van stadsvernieuwing de positie van samenwerkende ondernemers willen versterken.

Het speerpunt Urban Management van de HvA is penvoerder van het onderzoek. De lectoraten van Willem van Winden (Urban Economic Innovation), Stan Majoor (Grootstedelijke Vraagstukken) en Jesse Weltevreden (Digital Commerce) zijn betrokken bij de uitvoering. Lees hier meer over het onderzoeksproject.