Hogeschool van Amsterdam

Centre of Expertise Urban Education

Taalsterker in het eerste studiejaar

Studenten zelfstandig taalvaardiger maken

Project

Studenten krijgen als eerstejaars met veel nieuwe dingen te maken. Bij lerarenopleidingen in de talen wordt van de studenten bijvoorbeeld een hoog taalvaardigheidsniveau verwacht. Het doel van dit project is in kaart brengen hoe groot de behoefte onder studenten is voor meer begeleiding in het verbeteren van die taalvaardigheid. Ook wordt in dit project de effectiviteit van een interventie onderzocht die tot doel heeft de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren.

DOEL VAN DIT PROJECT

Betere taalvaardigheid en meer zelfstandigheid

Van studenten, zeker die bij de taalopleidingen, wordt verwacht dat ze een goede taalvaardigheid hebben, zodat ze als toekomstig docent ook de taalvaardigheid van hun leerlingen kunnen verbeteren. Het is alleen niet duidelijk of de ondersteuning die hierin bij de lerarenopleidingen in het cluster talen gegeven wordt, voldoende is voor studenten om hun studie succesvol te doorlopen. Deze vraag is het meest prangend voor het eerste studiejaar, waarin de uitval van studenten met 25 tot 70 procent het grootst is.

Het doel van dit project is daar inzicht in te krijgen, en daarbij ook een nieuwe oplossing te testen in de vorm van een interventie. Deze oplossing, Gefocuste Revisie, is meteen een manier om de studenten meer zelfstandig hun taalvaardigheid te laten verbeteren.

RESULTAAT VAN DIT PROJECT

Inzicht in de behoeftes van eerstejaars docenten in opleiding

Het project zal van start gaan met het ondervragen van de eerstejaars studenten over hun taalvaardigheid, en dan vooral of, waar en hoe zij hierbij hulp nodig hebben. Deze uitkomsten zullen ook meteen een referentiepunt vormen voor de toekomst, om te zien of er veranderingen zijn in de taalvaardigheid.

De voorgestelde interventie, Gefocuste Revisie of GR, is een manier voor studenten om zelfstandig hun eigen teksten te verbeteren. De werkwijze wordt gekenmerkt door een stapsgewijze aanpak, waardoor de uitdaging overzichtelijk blijft. Dit project heeft ook tot doel om de effectiviteit van GR als interventie voor het verbeteren van taalvaardigheid te testen. De twee elementen samen – de behoeftepeiling en de interventie – vormen de basis van een aanpassing aan het curriculum van de talenopleidingen, die vanaf 2020 toegepast zal gaan worden.

Lees het rapport Taalsterker in het eerste studiejaar.

Wie zijn bij dit project betrokken?

Taalsterker in het eerste studiejaar is een initiatief van Camille Welie, Mili Gabrovsek-Sanders, Linda Chaudron-Hoogenboom, Louise Taylor, Daniëlle van der Maten, Zineb Lekbir, Susanne Görlich, Niels Evers, Marcel van den Hoeven en Marike Kwakman.

Gepubliceerd door  Urban Education 17 december 2020

Project Info

Startdatum 01 jan 2019
Einddatum 01 dec 2019

Contact

Locatie

Kohnstammhuis (KSH)

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555