Eindevent Onderzoek Repurpose Driven Design

Hoe maak je een nieuw product van afgedankte materialen ?

22 feb 2022 09:46 | Urban Technology

Producten uit elkaar halen en de materialen verwerken tot andere producten - recyclen dus - is beter dan verbranden. Maar het kan efficiënter, door slim gebruik te maken van de functionele en emotionele waarde van afgedankte producten. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzochten in het project Repurpose Driven Design and Manufacturing welke ontwerp-, productie- en businessmodel strategieën hiervoor mogelijk zijn. Op woensdag 9 maart presenteren ze hun bevindingen in Pakhuis De Zwijger.

Wil jij erbij zijn? Meld je snel aan voor het event op 9 maart 2022 om 20:00 uur in Pakhuis De Zwijger.

Ontwerpers, ondernemers en wetenschappers gaan op 9 maart met elkaar in gesprek over hoe je tot succesvolle toepassingen van Repurpose kunt komen. Studenten en bedrijven presenteren hun ontwerpen, en er komen inspirerende voorbeelden voorbij uit binnen- en buitenland.

Uniek onderzoek

Repurpose (2019-2022) bewijst dat er volop kansen zijn om afgedankte producten en materialen een waardevol tweede leven te geven. Maar het vraagt wel om een andere manier van samenwerken en een herinrichting van bedrijfsprocessen. Het onderzoek – het eerste in Europa dat het thema in de volle breedte en van vanuit meerdere perspectieven heeft belicht - geeft inzicht in de mogelijkheden, risico’s en beperkingen die er zijn. Daarmee ligt er nu een stevige basis voor vervolgonderzoek en opschaling van initiatieven.

Partners

REPURPOSE was een samenwerking tussen kennisinstellingen (HvA – lectoraat Circulair Ontwerpen & Ondernemen - en TU Delft), ontwerpers (Cartoni, Studio Hamerhaai, Tolhuijs Design en VerdraaidGoed), productbedrijven (Ahrend, Bugaboo, Springtime en Fiction Factory) en inzamelaars van reststromen (Groencollect, Renewi). Voor de overdracht van kennis werkt de HvA samen met netwerkorganisaties (FME) en platforms (CIRCO, Amsterdam Made).