Terugblik lector(aat) Energie en innovatie

Video met oud-lector Robert van den Hoed over energie en innovatie in de stad

16 dec 2020 11:13 | Urban Technology

Robert van den Hoed was sinds januari 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) verbonden als lector Energie en innovatie bij Centre of Expertise Urban Technology van de Faculteit Techniek. Sinds september 2020 is hij opgevolgd door Renée Heller. Voor het vertrek van Van den Hoed blikten wij in een interview terug op successen en uitdagingen binnen het lectoraat. Van onderzoek tot onderwijs. Bekijk hier het interview.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Centre of Expertise Urban Technology

Als Centre of Expertise van de Faculteit Techniek fungeert Urban Technology binnen de HvA als linking pin tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Urban Technology draait om de belangrijke opgaven voor de stad, namelijk het toewerken naar circulaire, competitieve en leefbare steden. Vier thema’s staan centraal: Energietransitie, Circulaire transitie, Designing Future Cities en Connectiviteit/Mobiliteit.

Het lectoraat Energie en innovatie valt onder het thema Energietransitie, dat gaat over het leveren van een bijdrage aan de lokale duurzame energietransitie met focus op warmtenetten, vergroting zonne-energie, smart grids (met focus op inpassing van elektrische mobiliteit), energieneutrale- en positieve gebouwen/wijken en de ontwikkeling van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.