Renée Heller nieuwe lector Energie en innovatie

Van HvA-hoofddocent Sustainable energy systems naar lector binnen Faculteit Techniek

23 sep 2020 10:31 | Urban Technology

Hogeschoolhoofddocent Renée Heller is per 1 september benoemd als lector Energie en innovatie. Renée Heller neemt daarmee het lectoraat over van Robert van den Hoed. Dit lectoraat is onderdeel van Faculteit Techniek en onderzoeksprogramma Urban Technology. Renée Heller heeft een stevige carrière op het gebied van de energietransitie en gaat de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk verder versterken. ‘Ik wil de lat nog hoger leggen’.

Renée Heller neemt zes jaar ervaring mee binnen de HvA in onderwijs en onderzoek. Als hoofddocent Sustainable energy systems was ze sinds 2015 verantwoordelijk voor de afstudeerrichting Sustainable energy systems van de bachelor Engineering, die ze als projectleider tot stand bracht. Ook voerde ze onderzoek uit bij Urban Technology op het gebied van warmtenetten, smart grids en integratie van zonnecellen in gevels en infrastructuur.

Van natuurkundige tot adviseur

Renée Heller is opgeleid als natuurkundige aan de Universiteit Utrecht en werkte daar aan zonnecellen (scriptie 1995) en waterstofopslag (promotie in 2000). Na haar promotieonderzoek heeft Renée Heller veertien jaar gewerkt bij Ecofys, een adviesbureau op het gebied van duurzame energie. Negen jaar bij de onderzoeksgroep aan technische innovaties in de tuinbouwsector, vijf jaar als unit manager van de groep Gebouwde omgeving en Integrated energy systems.

Verbinding onderzoek en beroepspraktijk

De verbinding tussen onderzoek en beroepspraktijk die ze daar legde wil Renée Heller verder versterken bij de HvA: ‘Praktijkgericht onderzoek is voor mij dé manier om met onderzoek een directe bijdrage te leveren aan veranderingen in de maatschappij. Als lector wil ik het voortouw nemen op het thema energietransitie in de ontwikkeling naar een interfacultair Centre of Expertise. Dit biedt een mooie kans om de impact op en met onze partners te vergroten en zo onder andere bij te dragen aan de klimaatambities van de gemeente Amsterdam. ’

De lat nog hoger leggen

Renée Heller wil de samenwerking met het energiewerkveld in de regio Amsterdam verder vormgeven. ‘Alleen dan kunnen we de uitdagingen waar de stad voor staat aanpakken. Denk aan ambities voor aardgasvrij en hoge CO2-reductie ondersteunen met ons onderzoek. Het team heeft een sterke positie op onderzoek naar laadinfrastructuur en energiesystemen om het werkveld hiermee te versterken. We zitten nu met gemeente Amsterdam en zo’n 30 andere partners in het internationale project Atelier om energiepositieve gebieden vorm te geven. Dit is een mooie manier om de lat nog hoger te leggen.’

Verbinding vergroten met onderwijs

Daarnaast wil Renée Heller ook de verbinding met onderwijs vergroten: ‘Met vernieuwende projecten als Atelier kun je het onderwijs aanhaken bij praktijkgericht onderzoek door middel van een minor, zoals de minor ‘Energiepositieve stad’ die ik geïnitieerd heb. Mijn ervaring in het combineren van onderwijs en onderzoek brengt mij in de unieke positie dat ik goed zicht heb op hoe beiden elkaar kunnen versterken.’

Urban Technology

Onderzoeksprogramma en Centre of Expertise Urban Technology onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor stedelijke uitdagingen, samen met partners uit de praktijk op de thema’s Energy Transition, Circulair Transition, Mobility&Connectivity en Designing Future Cities. Hiermee draagt het programma bij aan duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst. Urban Technology is onderdeel van Faculteit Techniek.