Speelvriendelijkheid van steden onder de loep

Hoe vergroot je het speelplezier van basisschoolkinderen in de stad?

14 sep 2022 15:58 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Bewegingsarmoede komt bij veel kinderen in Nederland steeds vaker voor. Met overgewicht en geringe motorische vaardigheden als gevolg. Het beter faciliteren van buitenspelen is één van de manieren om hen te stimuleren meer te bewegen. Maar hoe krijg je kinderen (weer) naar buiten?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om meer kennis te krijgen over waar, hoe en met wie kinderen buiten spelen. Hoe beleven en ervaren zij verschillende speelplekken? Hoe vergroot je de speelduur? En hoe krijgen kinderen meer speelplezier?

Met kinderen de buurt in

De Haagse Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam gaan dit, samen met kinderen, ouders, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, de komende twee jaar onderzoeken in Delft, Den Haag en Amsterdam. Zij gaan o.a. de buurt in, observeren diverse speelplaatsen, wandelen met kinderen door de wijk en bevragen ouders over hun beweegredenen om wel of niet met hun gezin in de stad te wonen.

Speelvriendelijkheid vergroten

De inzichten uit het onderzoek vormen de basis voor tools en handelingsperspectieven die gebruikt kunnen worden voor het ontwerpen, programmeren en beheren van (meer) speelvriendelijke steden.

Speelvriendelijke steden

Het project Speelvriendelijke Steden is een samenwerking tussen diverse kennisinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam zijn het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, het lectoraat Jeugdzorg en het lectoraat Bewegen In en Om School betrokken.