RAAK-publiek subsidie voor Boundary spanners in actie

Bouwen aan domeinoverstijgende grootstedelijke vraagstukken

7 jul 2021 18:00 | Urban Governance

In oktober start vanuit het CoE Urban Governance and Social Innovation een onderzoek naar de kenmerken van de werkpraktijken waarin (grootstedelijke) professionals - zogeheten boundary spanners - de grenzen tussen domeinen bij grootstedelijke vraagstukken weten te overbruggen. Hiervoor werd met succes een RAAK Publiek aanvraag ingediend.

Boundary spanners zijn professionals die een sleutelrol spelen in het verbinden van domeinoverstijgende vraagstukken. Met de toename en complexiteit van maatschappelijke vragen in het grootstedelijke domein groeit ook de behoefte aan en het belang van boundary spanners in het realiseren van effectieve samenwerking. Kennis over de effectiviteit van hun werkpraktijken blijft echter achter. Gezien de urgentie van grootstedelijke vraagstukken, is het van groot belang deze kennis te ontwikkelen.

Werkpraktijken van boundery spanners

In het onderzoek staat de vraag centraal wat de kenmerken zijn van de werkpraktijken waarin boundary spanners de grenzen tussen domeinen bij grootstedelijke vraagstukken weten te overbruggen. Het is een co-creatie van stedelijke professionals in teams van vijf praktijkcases: het programma Haven-Stad (Amsterdam); de regiodeal Den Haag Zuidwest; het project Cruciale Mijl (Amsterdam); Combiwel buurtwerk (Amsterdam) en het team gebiedsadviseurs (Amsterdam), met onderzoekers van de Centres of Expertise van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Dit onderzoek expliciteert de werkregels die boundary spanners in staat stellen om domeinoverstijgend te werken en zo bij te dragen aan het beantwoorden van grootstedelijke vraagstukken.

Vijf praktijkpartners

Als voorbereiding van het daadwerkelijke onderzoek zijn het afgelopen jaar al twee teams gevolgd, te weten het programmateam Haven-Stad (Amsterdam) en het programmateam van de regiodeal Den Haag Zuidwest. Gertjan de Groot, projectleider van het onderzoek vanuit het CoE volgt deze beide programmateams tijdens hun (twee)wekelijkse bijeenkomsten en organiseert reflectiesessies met hen. Met twee andere praktijkpartners, het project Cruciale Mijl (Amsterdam) en het team gebiedsadviseurs (Amsterdam), is regelmatig contact en uitwisseling. Nu de onderzoekssubsidie is toegekend, kan na de zomer een team onderzoekers aan de slag om het onderzoek te gaan uitvoeren.

Gertjan de Groot is projectleider van het onderzoek vanuit Urban Governance and Social Innovation.