Europees project gestart voor opleiden van urban innovators

European Urban REgenerators Knowledge Alliance (EUREKA)

7 jun 2021 13:24 | Urban Governance

Grote steden hebben te maken met veelzijdige vraagstukken en complexe uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, inclusie, bereikbaarheid en veiligheid. Dat vraagt om een specifiek type professional: een urban manager die sterk is in sociale innovatie. Voor het versterken en internationaliseren van het Europese onderwijsaanbod is daarom het European Urban REgenerators Knowledge Alliance (EUREKA) gestart. De HvA is een van de deelnemende partners.

EUREKA is een driejarig project waarin vier landen, Spanje, Roemenië, Italië en Nederland, samenwerken vanuit elf kennisinstellingen, overheids- en non-profitorganisaties. Doel van het project is om de gevraagde vaardigheden van de urban manager te identificeren en onderwijsaanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de arbeidsmarkt in heel Europa. Dit gebeurt door een uitwisseling van kennis en ervaring tussen internationale kennis-, cultuur- en beleidsinstellingen, docenten, studenten, onderzoekers en stedelijke professionals. Vanuit de Hogeschool van Amsterdam wordt specifiek gekeken hoe het onderwijsaanbod van de master Urban Management versterkt kan worden.

Els Beukers, opleidingsmanager van de master Urban Management: ’Dit project is een unieke kans om met partners in andere Europese landen te onderzoeken wat de urban manager van nu aan kwaliteiten nodig heeft. Die kennis kunnen we inzetten voor het verbeteren van ons curriculum. Tegelijkertijd biedt de samenwerking met Spanje, Roemenië, Italië en Zweden mogelijkheden voor uitwisselingen van studenten en het internationaliseren van onze master.’

Samenwerking onderzoek en onderwijs

In het project vormt onderzoek de basis voor onderwijsvernieuwing. De behoeften van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven worden in kaart gebracht om tot een gedeelde definitie van de urban manager, en zijn/haar vaardigheden, te komen. Onderzoekers van het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation dragen hieraan bij. Karin de Nijs, een van de onderzoekers: ‘Het mooie aan dit project vind ik de directe samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Aan de hand van het onderzoek met praktijkpartners wordt in kaart gebracht waar nu behoefte aan is in het werkveld. Op basis daarvan wordt het vernieuwde onderwijsaanbod ontworpen, worden er pilots gedraaid, en worden living-labs opgezet.’