Extra hulp in de zorg met House of Skills

Transferpunt Zorg

23 apr 2020 10:09 | Urban Governance

Het project House of Skills speelt ook in op de coronacrisis en de daarmee toegenomen druk op de zorg. Dit project is betrokken bij het opzetten van het Transferpunt Zorg dat half juni start. Bij het Transferpunt Zorg kunnen mensen zich aanmelden om zich snel te laten omscholen tot diverse beroepen in de zorg. 

De coronacrisis zorgt voor enorme extra druk op de zorg. Een branche waar de afgelopen jaren al veel arbeidstekorten waren. Door de coronacrisis is de interesse om in de zorg te gaan werken enorm gegroeid. Zo zijn er op het digitale platform extrahandenvoordezorg.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al meer dan 20.000 aanmeldingen binnengekomen.

Het Transferpunt Zorg voor de Metropoolregio Amsterdam, dat vanaf 18 juni operationeel is en een permanente status gaat krijgen, richt zich op nieuwkomers, zij-instromers, herintreders en doorstromers die in de zorg willen of blijven werken, maar ook op zorgmedewerkers die dreigen uit te vallen.

Op basis van hun skills worden kandidaten gematcht met zorgfuncties en op grond daarvan gekoppeld aan het juiste scholingsaanbod; dat kan zijn modulair, versneld, regulier of met begeleiding .

Inbreng House of Skills

Voor de werving en selectie (op basis van skills) wordt het skills-instrumentarium van House of Skills ingezet; o.a. via De Paskamer en op termijn via het digitale platform Mijnhouseofskills.

Partners

Naast House of Skills zijn de gemeente Amsterdam, UWV, Werkgeversservicepunt, Sigra, Voor Betere Zorg, Zowelwerk, ROC van Amsterdam/Flevoland, ROCTOP, Nova College, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, James, CNV en Regioplus bij deze transferpunten partner.

Ook in de regio een Arnhem/Nijmegen wordt een Transferpunt Zorg opgezet.