Jongeren en (drugs)criminaliteit bij stadsdeel Nieuw West

Benen-op-tafelsessie - Actieve en Weerbare stad

17 feb 2020 00:00 | Urban Governance

Op 6 februari vond in het Tuinstadhuis in Nieuw-West een bijeenkomst plaats over jongeren, drugs en drugscriminaliteit. Op uitnodiging van HvA Centre of Expertise Urban Governance & Social Innovation kwamen onder begeleiding van Alex Straathof en Marian Zandbergen (HvA) ruim 40 professionals en jongeren samen om verhalen te delen en te verkennen op welke wijze het programma Actieve en Weerbare stad van de HvA samen met professionals kan bijdragen aan uitdagingen waar de stad zich voor gesteld ziet.

De Wandelgroep

Dat die uitdagingen er zijn, werd duidelijk uit de verhalen van storyteller Fouad Lakbir (Storytelling Centre) en de door hem getrainde jongeren en een vader. Fouad vertelde over ‘de wandelgroep’ waar hij deel van uitmaakte toen zijn leven een tijd lang bestond uit spijbelen en rondhangen in Zuidoost. Opgegroeid in de Kolenkitbuurt in Amsterdam, in een groot gezin, was het als oudste zoon aan hem om vooral niemand tot last te zijn en het goede voorbeeld te geven. Hij was niet gelukkig, ging nauwelijks nog naar school, verdween uit beeld en belandde op een ‘road to nowhere’. Het lukte hem niet om daar goed over te praten en er was ook niemand die zich met hem bemoeide. Het leverde hem een hoop avonturen en uiteindelijk een grote paniekaanval op, waarna hij een ander pad is gaan bewandelen. Mede dankzij zijn moeder en een aantal therapiesessies heeft hij weer ruimte gekregen voor positieve ontwikkelingen in zijn leven.

Vluchtgedrag

Verhalen die door de jongeren gedeeld werden, leerden ons dat niet gelukkig zijn, het hebben van een negatief zelfbeeld, ouders die druk uitoefenen op prestaties en status, niet geleerd hebben met emoties om te gaan en geen idee hebben wat je met je zelf of je leven aan moet grote gevolgen kan hebben voor jongeren in de stad. Deze situaties kunnen leiden naar het zoeken van zoveel mogelijk afleiding en een vlucht naar de straat, vrienden, drugs en beginnende jeugdcriminaliteit.

Tijdens de bijeenkomst kwam ook een betrokken vader aan het woord. De verhalen leerden ons ook dat ouders waarvan wij misschien denken dat ze niet betrokken zijn zich vaak grote zorgen maken. Zij weten vaak niet wat zij moeten doen als zij hun kind een bepaalde kant op zien gaan. Een vader met een vriend waarvan de zoon op 17-jarige leeftijd met dure spullen thuis komt (‘van een vriend gekregen’) en die de boetes niet kan betalen die zijn zoon opgelegd heeft gekregen voor zijn gedrag.

Fieldlab toekomstplannen jongeren

Deze en andere verhalen zijn ook opgehaald in het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren van HvA en gemeente Amsterdam, in samenwerking met organisaties voor onderwijs, hulp en ondersteuning in de stad. Hierin is samen met jongeren en professionals gekeken naar hun toekomstperspectief en succesfactoren voor toekomstgericht werken. Er leven veel vragen: Welke events maken indruk op jongeren, waar gaat het mis en wat kun je eraan doen? Wat is de rol van overtuigingen en positieve identiteit van jongeren en hoe is deze te beïnvloeden? Hoe kunnen samenwerkingsverbanden van overheid, scholen, jongerenorganisaties en bedrijven hier een rol in spelen? Doel van de bijeenkomst is brainstorm en netwerkvorming in opmaat naar bijvoorbeeld fieldlabs, masterclasses, en een gezamenlijke aanvraag voor onderzoekssubsidie (RAAK). Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst volgt.