Hogeschool van Amsterdam

Bekostiging voor master Urban Management

28 mei 2018 14:30 | AKMI

De master Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam wordt vanaf augustus 2018 bekostigd door de rijksoverheid. Met dit besluit onderschrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het maatschappelijk belang van deze master. Goed nieuws voor urban professionals die de opleiding gaan volgen: de meeste studenten betalen volgend studiejaar € 2.060 collegegeld in plaats van € 8.144.

Vraagstukken steeds complexer

De tweejarige deeltijdmaster Urban Management is vijf jaar geleden opgericht door de HvA als antwoord op de groeiende complexiteit van grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken. Hoe ga je om met de gevolgen van gentrificatie? Hoe blijf je als stad met een stijgend aantal toeristen gastvrij en toch leefbaar? Hoe kunnen bewoners, bedrijven en overheden elkaar vinden in het duurzaam maken van de stad? “Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak waarbij professionals in staat zijn om verschillende disciplines en belanghebbenden aan elkaar te verbinden om tot werkende oplossingen te komen.”, licht opleidingsmanager Steven Jongejan toe.

Direct in praktijk toepasbaar

Studenten die de master Urban Management volgen zijn voornamelijk werkzaam in het lokale publieke domein. Denk aan gemeenten, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Een van de toelatingseisen van de master is dat studenten ten minste drie jaar relevante werkervaring en een relevante werkplek hebben. Jongejan: “Studenten hebben door hun ervaring in de praktijk aan den lijve ondervonden hoe weerbarstig het kan zijn als je samen met andere betrokkenen een probleem in een buurt of stad wilt aanpakken. De handvatten die we ze als opleiding bieden kunnen ze op maandagochtend direct toepassen.”

Samenwerken in de stad

Voor een effectieve aanpak van deze hardnekkige vraagstukken in de stad is een samenwerking tussen (semi)overheden, bedrijven en burgers noodzakelijk. Dat vraagt om co-creatie en co-productie: een multidisciplinaire aanpak in samenspel met burgers, bestuurders, bedrijven en professionals. De urban manager vervult hier een centrale rol als verbinder, facilitator, uitvoerder of als onderzoeker.

Master of Arts

De master Urban Management duurt twee jaar. Het onderwijs vindt elke vrijdag plaats. Daarnaast wordt van studenten een inzet van circa 20 uur per week verwacht. Na succesvolle afronding mag de deelnemer de internationale titel Master of Arts (MA) voeren. Kijk voor meer informatie over de master op hva.nl/mum of kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 12 juni in Amsterdam.