Geldzorgen van studenten hebben impact op privéleven en studie

3 apr 2024 15:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Net als veel andere Nederlanders merken ook studenten het effect van de inflatie op hun vaste lasten zoals huur en op hun boodschappen. Maar door hun studie kunnen zij echter niet onbeperkt (extra) werken. Daarnaast leven zij vaak met onzekerheid over hoe hoog hun studieschuld gaat zijn en hoe die hun financiële situatie in de toekomst zal beïnvloeden. Dat bleek uit onder andere het Studentenwelzijnsonderzoek van de HvA en signalen die bij de studentendecanen binnenkomen.

Om meer te weten wat er onder haar studenten leeft op financieel gebied zette de HvA in het najaar van 2023 een enquête uit die is ingevuld door 1.040 studenten die lid zijn van het HvA-studentenpanel. Zij gaven aan hoe zij er feitelijk financieel voor staan, of ze dat als een probleem zien of niet en of ze geneigd zijn om daar hulp bij te zoeken, al dan niet binnen de HvA.

Bijna de helft maakt zich vaak tot heel vaak zorgen over geld

Veel studenten krijgen financiële steun uit hun omgeving, maar een deel moet het stellen zonder hulp en heeft soms ook geen eigen buffer of sociaal vangnet in het geval van nood.

Bijna de helft van de studenten maakt zich vaak tot heel vaak zorgen over geld, wat zij vaak ervaren als een negatieve invloed op hun privéleven en regelmatig ook op hun studie. Een kwart was in de drie maanden voorafgaand aan de enquête op enig moment blut, een vijfde had in die periode te maken met tenminste één betalingsachterstand.

Bewustwording en budgetcoaches

In de komende periode wordt gekeken waar binnen de hogeschool de informatievoorziening verbeterd kan worden en meer bewustwording kan worden gecreëerd. Een concrete opvolging is de inzet van budgetcoaches. Alle studenten van de HvA kunnen vanaf nu kosteloos terecht bij de budgetcoaches voor financiële hulp en begeleiding.

Het onderzoek naar het financieel welzijn van studenten is uitgevoerd vanuit een samenwerking tussen van de afdeling Institutional Research, de dienst Studentenzaken en het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam.