Hoe worden Rotterdammers betrokken bij lokale energietransitie?

7 feb 2024 09:53 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Op 31 januari 2024 vond het derde Learning Lab van Just Prepare plaats in Rotterdam. Dit learning lab stond in het teken van ‘het perspectief van bewoners’. De centrale vraag hierbij was: ‘Hoe werk je aan de lokale energietransitie vanuit het perspectief en initiatief van bewoners?’

Het organisatieteam van het Just Prepare-project onder aanvoering van de Hogeschool van Amsterdam en de HAN trapte de middag af in Altstad, een theater vlakbij de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken (BoTu). Hierna verwelkomde Anne-Marie Verheijen (programmamanager aardgasvrij van de gemeente Rotterdam) de groep in de wijk en vertelde zij over het programma BoTu Aardgasvrij. Een programma dat zich kenmerkt door een sterke samenwerking van verschillende lokale organisaties en de betrokkenheid van lokale (bewoners)initiatieven. Interessant detail is dat in de lokale samenwerking de wijkgerichte energietransitie ook op schema ligt, waarbij alle relevante partijen ook daadwerkelijk betrokken zijn en zich betrokken voelen.

Learning Lab in Altstad

Programma Veerkrachtig BoTu

Na dit interessante verhaal was het aan Marjo Zuijlen (wijknetwerker bij de gemeente Rotterdam) en Liesbeth Werleman (wijkmanager bij de gemeente Rotterdam) om te vertellen over het Asset-Based Community Development (ABCD)-gedachtegoed in de context van Bospolder-Tussendijken en het programma Veerkrachtig BoTu. Hoe werkt zo’n aanpak waarbij er wordt gewerkt vanuit de kracht van de bewoners? Welke woorden gebruik je daarbij (geen woorden zoals participatie, behoeften, uitrollen, beleidsprocessen!) en welke vragen stel je daarbij? Dit leverde interessante vragen en discussies op met de aanwezige onderzoekers en praktijkpartners.

Sietske Veenman (Radboud Universiteit) sloot het eerste deel af met een presentatie over toekomsten. Hoewel men vaak zegt dat de toekomst niet te voorspellen is, proberen we dat toch met verschillende methoden zoals forecasting, backcasting en toekomstscenario’s. Daarnaast anticiperen we elk moment bepaalde toekomsten vanuit onze vooronderstellingen nu en zijn we dus in het huidige moment bezig de toekomst bewust of onbewust vorm te geven.

De toekomst van de wijk

Als tweede deel van het programma gingen alle deelnemers in groepjes de wijk in. Dit onder leiding van een deel van de aanwezige deelnemers die in de wijk woont of werkt (bijvoorbeeld als Taalmilieucoach, wijknetwerker, artistiek actie-onderzoeker, programmamanager bij de woningcorporatie). De vragen die hierbij centraal stonden waren: Wat zijn gewenste toekomsten voor de buurt in relatie tot energie en energietransitie? En wat willen en kunnen bewoners daar zelf in betekenen? Als opdracht kregen de groepjes mee om met elkaar en met mensen uit de buurt in gesprek te gaan over hun toekomsten voor hun wijk én om te letten op welke elementen uit het ABCD-gedachtegoed zij in de wijk en tijdens de gesprekken tegenkwamen.

Elk groepje koppelde dit aan het einde terug aan alle andere deelnemers. Hierbij was de gedeelde ervaring dat BoTu beschikt over een sterk wijknetwerk dat ten goede komt aan de toekomstbestendigheid van het leven als bewoner in de wijk. Ook kwam aan de orde dat de thema´s die bewoners bezighouden niet per se thema´s zijn zoals we die vanuit de energietransitie benoemen, maar gaan over hun dagelijks leven en de manier waarop ze daar al dan niet op een gewenste wijze aan vorm kunnen geven. De sociale verbanden die daarvoor in de organische ondergrond gedijen, maken de wijk tot een levendige buurt waarin bewoners op verschillende manieren oog hebben voor elkaar. Daar past de Asset-Based Community Development benadering goed bij omdat die vanuit gezamenlijke inspanningen ruim te schept voor bewoners en hun wensen, dromen, talenten en initiatieven.

Meer weten over Just Prepare?

Neem dan contact op met Anna de Zeeuw of Rosa Koetsenruijter