Duurzame burgerberaden: hoe ontwerp en organiseer je ze?

Start van een nieuw onderzoek naar ontwerpprincipes voor de participatieprofessional

1 feb 2024 15:00 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het burgerberaad wordt gezien als een kansrijke vorm om burgers te betrekken bij complexe vraagstukken over klimaat en duurzaamheid. Tegelijkertijd is er nog veel onbekend over hoe je burgerberaden goed ontwerpt en organiseert. De Haagse Hogeschool en De Hogeschool van Amsterdam doen komende twee jaar daarom samen met diverse partners en opleidingen onderzoek naar de opzet, het verloop en de impact van burgerberaden. Dankzij de toegekende subsidie van SIA-RAAK kan het onderzoek van start.

Een burgerberaad is een betrekkelijk nieuwe, populaire participatievorm. Diverse overheidsorganisaties, waaronder veel gemeenten, experimenteren ermee of gaan dat de komende jaren doen. Een burgerberaad is een participatievorm waarbij een representatieve (gelote) groep burgers een overheidsorganisatie adviseert over een urgent, complex en veelal omstreden vraagstuk. De adviezen komen tot stand in een aantal bijeenkomsten waarin deelnemers zich met behulp van experts verdiepen in het vraagstuk en er diepgaand over met elkaar in gesprek gaan. Het burgerberaad wordt gezien als kansrijke participatievorm voor vraagstukken met betrekking tot klimaat en duurzaamheid.

Particpatieprofessional: hoe benaderen we de burgers op een juiste manier?

Het organiseren van een burgerberaad is geen eenvoudige opgave. Participatieprofessionals, een groeiende groep ambtenaren die verantwoordelijk is voor burgerparticipatie, stellen zichzelf de vraag: hoe ontwerp en organiseer je een burgerberaad op een goede manier? Zij willen het goed doen, omdat een niet goed georganiseerd burgerberaad averechts kan werken en de bereidheid tot participatie en het vertrouwen van burgers in de overheid schaadt.

Burgerberaden, waar verschillende perspectieven en ervaringen van burgers samenkomen, zijn veelbelovend voor maatschappelijke vraagstukken. Bij klimaatvraagstukken is de visie van burgers essentieel om tot goede oplossingen te komen.

Danique Bredenoort, Onderzoeker

Vier kenmerkende eigenschappen van het burgerberaad

Dit participatieve onderzoek richt zich op vier kenmerkende eigenschappen van burgerberaden: 1. de representativiteit van de deelnemersgroep. 2. de rol van experts tijdens het burgerberaad, 3. de doorwerking van adviezen in beleid en 4. de maatschappelijke inbedding ervan. In leernetwerkbijeenkomsten met participatieprofessionals die betrokken zijn bij de organisatie van een burgerberaad, merendeel over klimaat of duurzaamheid, worden praktijkervaringen en inzichten uit het onderzoek met elkaar gedeeld.

Gertjan de Groot, Onderzoeker: 'De verwachtingen van Burgerberaden zijn hooggespannen, zij kunnen een waardevolle aanvulling vormen op de representatieve democratie. Of zij die hooggespannen verwachting ook waarmaken hangt ervan af of de adviezen van een Burgerberaad ook echt het gemeentelijk beleid gaan beïnvloeden. Vandaar dat we in één van de deelprojecten de doorwerking van de adviezen van het Burgerberaad in de praktijk onderzoeken. Adviezen die echt doorwerken versterken het vertrouwen van de burgers.'

Naar een ontwerptoolkit voor professionals

Met de inzichten uit dit onderzoek worden participatieprofessionals betrokken bij het maken van onderbouwde keuzes bij de organisatie van een burgerberaad. Deze inzichten worden o.a. gedeeld in een ontwerp-toolkit waarmee participatieprofessionals vooraf, tijdens en na afloop van een burgerberaad worden geholpen bij het maken van keuzes. Daarnaast beoogt dit onderzoek meer inzicht te geven in de waarde van burgerberaden als participatievorm bij vraagstukken over klimaat en duurzaamheid.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met:

Over het onderzoek

'Duurzame burgerberaden: Ontwerpprincipes voor participatieprofessionals' is een door SIA-RAAK gefinancierd onderzoeksproject van De Haagse Hogeschool en De Hogeschool van Amsterdam. De HvA-lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken, Psychologie voor een Duurzame Stad en het Centre of Expertise Rechtvaardige Stad werken hierin samen.

Het consortium bestaat verder uit:
Gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Haarlem, Arnhem, Middelburg, Culemborg, Almere, Zeist en de provincies Gelderland, Zeeland en Zuid-Holland.

Kennispartners:
Bureau EMMA
Bureau Burgerberaad
Kennisknooppunt Participatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Onderwijs:
Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HHS)
Minor Sociale Innovatie in Stad en Wijk (HHS)
Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate Management (HHS)
Toegepaste Psychologie Klimaat & Gedrag (HvA)
Master Urban Management (HvA)
Bachelor Bestuurskunde (HvA)