Onderzoek online leefwereld jongeren genomineerd voor RAAK-award

Geef jouw stem voor de Publieksprijs!

2 okt 2023 14:32 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het onderzoek naar jongerenwerk in de online leefwereld van het lectoraat Youth Spot is genomineerd voor een RAAK-award. Het is de jaarlijkse prijs voor het beste praktijkgerichte onderzoek van Nederland, uitgereikt door Regieorgaan SIA. De prijs bestaat uit een jury- en een publieksprijs. Op 16 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het SIA-congres.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe jongerenwerkers beter aansluiting kunnen vinden bij jongeren voor wie het leven zich steeds vaker online afspeelt. Dejan Todorovic en Willeke Manders, beide onderzoekers bij het lectoraat Youth Spot (onder leiding van lector Stijn Sieckelinck), voerden het project uit samen met 14 jongerenwerkorganisaties: Dynamo, Combiwel, Dock, Xtra, Meerwaarde, perMens, Participe, JoU, Bindkracht10, R-Newt, Venzo-Swazoom, De Schoor, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, en Youth for Christ.

Jongeren bevinden zich steeds meer online. Zij hebben steun nodig van jongerenwerkers die aansluiten bij hun online leefwereld. Het ontbreekt jongerenwerkers echter aan kennis hoe zij dit het beste kunnen doen. Ook is nog niet duidelijk wat de rol en bijdrage is van jongerenwerkers in de ontwikkeling en participatie van jongeren in hun online leefwereld.

Handvatten voor jongerenwerkers

Het onderzoek van Todorovic en Manders heeft geleid tot een handreiking die jongerenwerkers helpt een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren door aan te sluiten bij hun online leefwereld. Aan de hand van tastbare en bruikbare voorbeelden en zeven concrete stappen geeft de handleiding jongerenwerkers de benodigde handvatten.

Prijsuitreiking

In totaal zijn zes onderzoeksprojecten van verschillende hogescholen genomineerd voor de RAAK-Award . Op 16 november wordt tijdens het jaarlijkse SIA Congres bekendgemaakt wie er in de prijzen is gevallen. Er is sprake van een juryprijs en een publieksprijs. Je kunt nu hier stemmen voor de Publieksprijs.

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen zij door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren.

Projectleiders van RAAK-onderzoeksprojecten kunnen jaarlijks hun project aanmelden voor de RAAK-award. De jury onder leiding van Maaike van der Kamp - Romijn (Naturalis) nomineert 6 projecten voor de prijzen aan de hand van relevantie voor het onderwijs en de praktijk, de mate van doorwerking en hoe innovatief het onderzoek is.

De projectleiders van de genomineerde projecten kunnen in een gesprek met de jury aangeven waarom juist hun onderzoek de RAAK-award verdient. Op basis van dit gesprek bepaalt de jury de winnaars.