Julie Ferguson associate lector Netwerksamenwerking

17 mei 2022 11:00

Julie Ferguson is benoemd tot associate lector bij het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. Ze gaat zich de komende jaren richten op netwerksamenwerking met als centrale vraag: hoe kunnen partners als netwerk samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken, ondanks uiteenlopende belangen? Julie is de eerste associate lector van de Faculteit Maatschappij en Recht.

Julie Ferguson

Julie Ferguson

‘De functie van associate lector stelt me in staat om me inhoudelijk te blijven verdiepen in governance vraagstukken en netwerksamenwerking in het bijzonder. Dat is een manier van samenwerken die berust op een geïnstitutionaliseerde, maar informele en zelfsturende relatie tussen publieke en private actoren om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken,’ legt Julie Ferguson uit. Urgente vraagstukken zoals biodiversiteit en inclusie zijn thema’s waar ze zich het liefst voor inzet, en waar netwerksamenwerking tussen allerlei belanghebbenden – overheid, bedrijfsleven, burgers – ontzettend belangrijk is. 'Het is een effectieve manier om gezamenlijk impact te realiseren, maar het is ook een weerbarstige bestuursvorm.'

Samen maatschappelijke waarde creëren

‘We hebben al veel ervaring met netwerksamenwerking in onze lopende projecten. Een voorbeeld is de samenwerking rondom House of Skills , een project om innovatie van de onderwijs- en arbeidsmarkt te organiseren. Of het recent gestarte Circollab met bijna 40 partners, dat als doel heeft de circulaire transitie in de Metropoolregion Amsterdam te versnellen. Bij dit soort programma’s dragen partners hulpbronnen en kennis aan, gericht op een gemeenschappelijk belang. Tegelijkertijd zijn ze gericht op hun eigen, individuele doelstellingen. Hoewel zaken dan op papier prachtig op elkaar lijken aan te sluiten, ontstaat er in de praktijk vaak schuring. Het blijft ingewikkeld om de werkwijzen en kennis van de verschillende belanghebbenden op elkaar af te stemmen zodanig dat ze samen maatschappelijke waarde creëren. En dat geldt zeker als de partners verschillen qua type organisatie (privaat / publiek) of in verschillende domeinen actief zijn. Een zorgvuldige, inclusieve vorm van netwerksturing is dan nodig.’

Het is ingewikkeld om de werkwijzen en kennis van verschillende belanghebbenden op elkaar af te stemmen zodanig dat ze samen maatschappelijke waarde creëren.

Praktijkrelevantie

Drie jaar geleden maakte Julie Ferguson als onderzoeker een bewuste overstap naar de Hogeschool van Amsterdam omdat ze de praktijkrelevantie van het onderzoek ontzettend belangrijk vindt. ‘Ons onderzoek moeten we zowel wetenschappelijk kunnen verantwoorden, als naar onze praktijkpartners. Dat is ontzettend spannend, want die praktijk is in mijn vakgebied, organisatie- en bestuurskunde, echt the proof of the pudding. Tegelijkertijd versterkt deze vorm van verantwoording de kwaliteit van onze kennisontwikkeling, en dat spreekt mij ontzettend aan.’

Als associate lector werkt Julie nauw samen met Stan Majoor, lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. Stan Majoor: ‘Ik ben trots op de benoeming van Julie als associate lector van de HvA. Ze is een kei in onderzoek en heeft zich in de drie jaar dat ze hier nu werkt, na een overstap van de Vrije Universiteit, bekwaamd in praktijkgericht onderzoek. Ze is projectleider van een groot RAAK Pro-project over de toekomst van winkelstraten en sinds kort ook van de SPRONG Circollab, over circulaire economie. Julie is daarnaast erg gericht op teamontwikkeling en onderzoeksmethoden in de richting van netwerkanalyses. We kijken uit naar haar werk de komende jaren.’

Talentontwikkeling

Haar kennis en expertise zet Julie Ferguson ook in voor het versterken van de eigen onderzoeksgroep. ‘We beschikken als samenwerkende lectoraten van Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Management van Cultuurverandering over zo veel ervaring en kennis. Hoe kunnen we dat nog beter inzetten voor ons praktijkonderzoek en tegelijk onszelf als onderzoekers verder ontwikkelen? Dat is iets dat mij zeer nauw aan het hart ligt. Als onderzoekers zich met plezier inzetten en zich kunnen ontplooien, komt dat ten goede aan ons werk en dus onze kennisontwikkeling.’

CV in het kort

Dr. Julie Ferguson werkt sinds 2019 bij het Center of Expertise Urban Governance and Social Innovation en het lectoraat Coördinatie van Grootstedelijke Vraagstukken. Ze is gepromoveerd in Bedrijfseconomie en heeft Masterdiploma’s in Wijsbegeerte en in Literatuurwetenschappen (cum laude). Zij werkte twaalf jaar aan de VU als onderzoeker en Universitair Docent voor de bachelor- en masteropleidingen Bedrijfskunde, Organisatiewetenschappen en Bestuurskunde en als copromotor van tien promovendi. Daarvoor heeft zij o.a. gewerkt in de internationale samenwerking. Julie is native speaker van Engels en Nederlands met een internationale achtergrond in Afrika, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Haar onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in meer dan dertig internationale wetenschappelijke tijdschriften en boekhoofdstukken (zie publicatielijst).

  Dr. J.E. Ferguson

Associate Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en Wetenschappelijk Directeur Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Ga naar detailpagina

Associate lector

De nieuwe ‘associate lector’ positie sluit aan bij een bredere vraag binnen de Hogeschool van Amsterdam om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten en lectoraten meer body te geven. Daarnaast is de toevoeging van deze positie een verrijking van carrièremogelijkheden bij de hogeschool. De associate lector komt overeen met een hogeschool hoofddocent met het accent op onderzoek. Een associate lector is onderdeel van een bestaand lectoraat en heeft een trekkersrol bij een ontwikkelingen in dat lectoraat.