Participatie verder ontleed (deel 5)

Platform Stad en Wijk in gesprek met Saskia Welschen

9 mrt 2021 11:00

Participatie is een van de kernwoorden bij maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. Lees hierover meer in dit vijfde deel van een reeks van interviews. Dit keer met Saskia Welschen, senior onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam.

De lectoraten van het Platform Stad en Wijk houden zich bezig met maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken. Participatie is daarbij een van de kernwoorden. Dat kan gaan om zowel bewonersparticipatie, overheidsparticipatie, cultuurparticipatie, als maatschappelijke participatie. Participatie is dus zowel een bindend als een diffuus begrip. In een reeks van interviews proberen we voorbij deze spraakverwarring te komen door dit begrip verder te duiden, trends te ontrafelen en inzicht te geven in de laatste onderzoeksresultaten. In dit vijfde deel spreken we Saskia Welschen, senior onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken (Hogeschool van Amsterdam).