Stedelijke wegen krijgen een extra functie: waterberging

De HvA start project De Waterbergende Weg naar het optimaliseren en opschalen van infiltrerende wegen om steden te weren tegen extremer weer.

25 mrt 2021 10:38 | Urban Technology

Hevige regenbuien en langdurige hitte, Nederland staat voor een uitdaging zich te beschermen tegen de gevolgen van extremer weer. Door hemelwater in de bodem van wegen te infiltreren en daar ondergronds vast te houden, kunnen problemen omtrent wateroverlast én droogte worden beperkt. Ruimte in de ondergrond is echter schaars. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start het project De Waterbergende Weg en onderzoekt de potentie van infiltrerende wegen om steden klimaatadaptief in te richten.

De weg biedt een kansrijke mogelijkheid om ondergrondse waterberging in stedelijk gebied te realiseren op een ruimtelijk efficiënte en duurzame wijze. Er ontbreekt echter kennis over de werking en effectiviteit in de stad. Het projectteam van De Waterbergende Weg doet praktijkgericht onderzoek middels testlocaties naar het functioneren van de waterbergende, infiltrerende weg als het gaat om stabiliteit, (kosten-)effectiviteit, duurzaamheid, bijdrage aan droogtebestrijding en beslag op de drukke ondergrond. Net als de mogelijkheden en belemmeringen omtrent stedelijke opschaalbaarheid.

Het project heeft als doel om gemeenten te ondersteunen in hun keuze voor de waterbergende weg. Het biedt de kennis die nodig is om per situatie kansen en knelpunten te beoordelen en deze om te zetten in concrete eisen voor ontwerp, aanleg en beheer van de waterbergende weg. Hiermee kunnen zij bij herinrichting van wegen de problemen met wateroverlast en droogte in de toekomst beperken.

Experimenteren op testlocaties

Op testlocaties vinden experimenten plaats met waterbergende wegen, vertelt Ted Veldkamp, projectleider van het onderzoek. ‘Door middel van simulaties van extremen en continue monitoring bestuderen we de wegen op het gebied van stabiliteit, hydraulische capaciteit, hydrologische effecten en invloeden op de grondwaterstanden in de omgeving. Ook werken we met veld- en praktijklocaties in diverse gemeenten, die de mogelijkheid bieden voor het volgen van nieuw aangelegde waterbergende wegen of het beoordelen van functioneren van waterbergende wegen over een langere periode van tijd.’

In samenwerking optimaliseren

Het project De Waterbergende Weg is onderdeel van Faculteit techniek van Centre of Expertise Urban Technology. Het brengt een consortium samen van 14 publieke partijen (gemeenten en waterschappen), 2 kennisinstellingen, 4 hogescholen, 2 proeftuinen en 3 netwerkorganisaties. Samen doen zij praktijkgericht onderzoek naar de potentie van waterbergende wegen als klimaatadaptatiemaatregel in het stedelijk gebied. Zij worden hierbij ondersteund door een klankbordgroep van 6 leden.

Heb je vragen of wil je meer weten? Benader projectleider Ted Veldkamp. En blijf via de projectpagina van De Waterbergende Weg op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie