Met je buren CO2-uitstoot reduceren

Lees meer over duurzaam HvA-onderzoek: van een collectief warmtenet tot organisch afval verzamelen in en met de wijk.

30 mrt 2020 09:41 | Urban Technology

Hoe slaan we de handen ineen om CO2-uitstoot te reduceren? De CO2-emissies waren 1,8 procent hoger in het vierde kwartaal van 2019 dan hetzelfde kwartaal van 2018, aldus recent gepubliceerde cijfers van CBS. Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoekt innovatieve en duurzame oplossingen waarin samenwerking tussen verschillende, vaak lokale partijen centraal staat. Zoals een collectief warmtenet en energiepositieve wijken.

Eén van de samenwerkingsprojecten dat bijdraagt aan reductie van CO2 is het Europese project ATELIER. In Amsterdam, Buiksloterham, wordt een ‘energiepositieve wijk’ ontwikkeld van circa 20.000 m2 met woningen en commerciële voorzieningen. Het overschot aan duurzame energie dat bewoners en bedrijven in de wijk zelf opwekken, wordt opgeslagen en kunnen zij zelf via een digitaal platform verhandelen op de lokale energiemarkt. ‘We kijken naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, effectieve businessmodellen en de opschaling en uitrol van zo’n wijk in andere steden’, zegt Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie.

Een collectief warmtenet op het terrein

Het RiRa Amstel III-gebied in Amsterdam Zuidoost ondergaat de komende jaren een transformatie van bedrijventerrein richting woon-werkgebied. En daar hoort ook een duurzame transitie bij. Projectleider van RiRa Amstel III, Felia Boerwinkel: ‘Met datacenter, en partner Equinix werken we op het moment aan een nieuw (business)model voor een collectief warmtenet. We willen de restwarmte uit de datacenters niet ongebruikt laten vervliegen, maar inzetten voor verwarming van oude en nieuwe gebouwen. Door het benutten van deze restwarmte wordt minder gas gebruikt als energiebron voor de verwarming en tapwater.’

Organisch afval verwerken met je wijk

Koffiefilters, bananenschillen en andere etensresten belanden nog veel te vaak in de verkeerde afvalbak. Dat is zonde. Dit gft-afval kan namelijk op diverse manieren verwerkt worden om circulaire doelstellingen te behalen. Ooit gehoord van een wormenhotel? Hier composteren buurtbewoners lokaal hun groente, fruit- en etensresten, met behulp van wormen. Team Re-StORe van HvA onderzoekt dit soort slimme manieren van afval ophalen en verwerken op gebiedsniveau. ‘We brengen burgers, gemeenten en afvalbedrijven samen om allerlei duurzame afvalsystemen te vergelijken, om zo tot de meest impactvolle oplossingen te komen die passen bij de eigen buurt’, aldus projectleider Maarten Mulder.