Hogeschool van Amsterdam

Afval scheiden in de stad: wormenhotel óf biovergister?

Nieuwe meetmethode van onderzoekers van de HvA helpt organisch afval duurzaam te recyclen

27 jun 2019 12:00 | Urban Technology

In de grote steden wordt minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container, blijkt uit vandaag gepresenteerde CBS-cijfers over afvalinzameling. Dit schuurt met de ambitie van Amsterdam om in 2020 65 procent van het huishoudelijk afval te scheiden voor hergebruik. Ons groente-, fruit- en tuinafval is heel geschikt om opnieuw te benutten. Een nieuwe meetmethode van de Hogeschool van Amsterdam helpt gemeenten en bedrijven organisch afval duurzaam te recyclen.

In verschillende Amsterdamse wijken hebben buurtbewoners initiatieven opgezet om Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT) te verzamelen en te gebruiken. Gemeenten die dit op grotere schaal willen uitrollen, staan voor een lastige keuze: waar zet je op in en waarop niet? Om dat te bepalen spelen er veel factoren mee: economische, ecologische en sociale. Dat maakt het lastig beslissen welk initiatief de meeste waarde oplevert voor de stad. Daarom werken onderzoekers van het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen aan een rekenkundig model dat de waarde van verwerkingsmethodes inzichtelijk maakt. Ook werken zij aan onderbouwde richtlijnen voor nieuwe afvalverwerkingssystemen.

Groente- en fruitafval wordt compost

Projectleider en onderzoeker Maarten Mulder: ‘Deze methode helpt bedrijven en publieke organisaties de verschillende initiatieven objectief te beoordelen. Zodat ze kunnen sturen op duurzame oplossingen voor inzamelen en verwerken van stedelijk GFT-afval.’ In steeds meer Amsterdamse wijken staan bijvoorbeeld wormenhotels. Dit zijn containers waar je je groente en fruit resten in kunt gooien. Er zitten wormen in die het afval verwerken tot compost. Door zo’n wormenhotel spreken buurtbewoners elkaar vaker omdat ze elkaar ontmoeten bij het hotel. Groente en fruitafval belandt niet meer in de vuilnisbak én de buurtbewoners houden er compost aan over voor hun tuin of potplant.

CO2-uitstoot

Dit klinkt als een win-win situatie. Het kan verleidelijk zijn de stad vol te zetten met wormenhotels. Maar is dit wel zo verstandig? Projectleider en onderzoeker Maarten Mulder: ‘De “compost” die het hotel oplevert voldoet niet aan de geldende richtlijnen voor keurcompost. Er kunnen bacteriën en onkruidkiemen inzitten. Onschadelijk bij gebruik op kleine schaal in een privétuin, maar niet bruikbaar in plantsoenen of in de landbouw.’

Verbondenheid in de wijk

‘Een wormenhotel is op andere manieren duurzaam en waardevol. Het maakt mensen meer bewust van gescheiden afval inzamelen en de waarde van grondstoffen in afval. Het trekt mensen weg van de bank en verleidt ze de straat op te gaan waar zij in contact komen met hun buren. Het zijn voorbeelden van factoren waar het rekenmodel allemaal rekening mee houdt: Wat levert het initiatief op voor de sociale cohesie in de buurt? wat is de waarde van de compost? Hoeveel compost verzamelt de buurt?’ Hoe de meetmethode eruit komt te zien, hebben de onderzoekers beschreven in een net gepubliceerde tussenpublicatie. Het definitieve model is gereed in het voorjaar van 2020.

Meer informatie

Re-StORe is een samenwerking tussen:

Onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies (AMS), Avalex, Branche Vereniging Organische Reststoffen, BuurtCompost, De Ceuvel, Eco-cycle, Enki Energy, Gemeente Amsterdam, GroenCollect, Meerlanden, Metabolic, NDSM Energie, The Waste Transformers en TUDelft. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).