Fadie Hanna associate lector

Pedagogisch handelen in het beroepsonderwijs

23 nov 2023 12:25 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam heeft dr. Fadie Hanna per 1 november 2023 benoemd tot Associate Lector bij het lectoraat De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding.

In zijn nieuwe rol als Associate Lector Pedagogisch Handelen in het beroepsonderwijs heeft Fadie als missie om samen met het beroepsonderwijs instrumenten te ontwikkelen voor een inclusieve en positieve pedagogiek voor leerlingen en studenten uit het vmbo en mbo. In de onderzoekslijn "Samen naar een inclusieve positieve pedagogiek in het beroepsonderwijs" benadrukt hij het mooie en krachtige aspect van het beroepsonderwijs. In het verlengde van deze missie gaat Fadie ook als hoofddocent aan de slag bij de lerarenopleiding 2e graads Exact en Beroepsonderwijs met als doel de positie van het beroepsonderwijs verder te versterken.

Toekomstperspectief studenten beroepsonderwijs

Samen met anderen wordt Fadie gezien als de grondlegger van de leergang Inclusief Onderwijs, expliciete scholing rondom racisme en discriminatie. Deze leergang wordt door verschillende gemeenten en schoolbesturen kosteloos aangeboden aan onderwijsprofessionals in mbo, po en v(s)o en is opgenomen in de KIS interventiedatabase voor een effectieve aanpak van discriminatie in het onderwijs. Daarnaast is Fadie ontwikkelaar van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten voor het meten van de beroepsidentiteit, spanningen en toekomstperspectief onder studenten in het beroepsonderwijs. Met de komst van Fadie wordt de onderzoeksgroep van het lectoraat De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding versterkt.

“Fadie biedt met zijn onderzoek instrumenten om studenten in het beroepsonderwijs in hun kracht te zetten en te versterken. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan inclusief onderwijs en bevordert daarmee kansengelijkheid. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe rol als associate lector en zie uit naar een mooie samenwerking.” Sander Nieuwland, decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Over Fadie Hanna

In 2007 rondde Fadie de pabo-opleiding af aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna studeerde hij onderwijswetenschappen en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2020 promoveerde op identiteitsontwikkeling van leraren in opleiding. Sinds 2011 was hij docent/onderzoeker aan de Pabo, Universitaire Pabo van Amsterdam, Centre of Expertise Urban Education, HvA Academie en de EMPO in Rotterdam. Ook vervulde hij bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties zoals Fawaka en OCO. Momenteel is Fadie toezichthouder bij diverse onderwijsinstellingen, lid van de redactieadviesraad van Didactief, en bestuurslid bij de Velon.

Impact praktijkonderzoek vergroten

Fadie is de vijfde associate lector die bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding is gestart. Zijn benoeming als associate lector binnen het Lectoraat De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding sluit aan bij de bredere vraag van de HvA om de impact van praktijkgericht onderzoek te vergroten.