OnderwijsResearchDagen 2023 in Amsterdam

22 aug 2022 09:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De OnderwijsResearchDagen 2023, de jaarlijkse conferentie voor Nederlands en Vlaams onderwijsonderzoek, wordt komend jaar georganiseerd in Amsterdam. Van 5 tot 7 juli 2023 staat het thema Kans op Balans centraal.

De organisatie is in handen van de gezamenlijke Amsterdamse Instellingen: Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Ipabo, Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Amsterdam po en vo/mbo.

‘Kans’ omdat onderwijs een cruciale rol speelt in de kansen van kinderen, jongeren en volwassenen op een volwaardige rol in de samenleving, terwijl het onderwijs tegelijkertijd ook de bestaande kansenongelijkheid bevestigt. De kansen zijn niet in balans.
‘Balans’ omdat we vaak lijken te moeten kiezen tussen tegenstellingen als basisvaardigheden versus brede vorming, kwalitatief versus kwantitatief onderzoek, theorie versus praktijk.
De ORD 2023 biedt de kans om (weer) met elkaar in gesprek te gaan over de balans die we willen realiseren.

In november komt de call for papers beschikbaar. Hou de website www.ord2023.nl in de gaten.