Goed nieuws voor Kenniscentrum OO!

4 apr 2022 15:00 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Kenniscentrum OO haalt met consortium subsidie van 1,1 miljoen binnen. Door de subsidie komt een nieuw (diversiteits)thema in beeld, De opkomst van nieuwe gezinnen.

Sinds 2020 hebben meer wensouders in Nederland toegang tot behandelingen met een draagmoeder en eiceldonor. De vraag naar hoogtechnologisch draagmoederschap (HTDM) met eiceldonatie zal daardoor toenemen, ook onder man-man stellen (eerste kind geboren in augustus 2021) en transgender personen. Het is belangrijk dat goede counseling beschikbaar komt die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen en ten dienste staat van een goede ontwikkeling van de verwekte kinderen.

Het projectteam verzamelt longitudinaal gegevens over de impact van HTDM op alle betrokkenen om wetenschappelijk onderbouwde en ethisch verantwoorde counselingsrichtlijnen en trainingen te ontwikkelen.

Penvoerder namens het consortium: prof. dr. H.M.W. (Henny) Bos - Universiteit van Amsterdam

Consortium: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC - Locatie VUmc, Amsterdam UMC - Locatie AMC, Maastricht University, Universiteit Utrecht, Transgender Netwerk Nederland (TNN), Nij Geertgen, Stichting Zwanger voor een ander, Stichting Dutch Rainbow Family Professionals, Stichting Meer dan Gewenst