Terugblik op de webinar loopbaanontwikkeling van Leraren

11 okt 2021 09:36 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex een webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven.

Tijdens de webinar die georganiseerd werd door het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren stond Marco Snoek stil bij loopbaanmogelijkheden van leraren en het belang om daar aandacht aan te besteden en ging hij in gesprek met Erik Ex, geschiedenisleraar op het Cygnus Gynmasium in Amsterdam over zijn ontwikkeling en de aanbevelingen die hij had voor leraren en schoolleiders.

Tenslotte vond de lancering plaats van de nieuwe website www.loopbaanleraren.nl. Deze nieuwe website kan als inspiratiebron dienen voor leraren en hen handvatten bieden bij het maken van loopbaanstappen. Tegelijk geeft de website schoolleiders en HR-professionals in scholen handreikingen bij het ondersteunen van loopbaanstappen van leraren.

Het webinar staat nu online en is te vinden op de website van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.