‘Wie dit begrijpt is gek’

4 dec 2019 14:33 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Gebrekkige taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs kan leiden tot achterstanden of zelfs uitval, met name onder studenten die de eerste in hun familie zijn die studeren, die uit het mbo instromen, en studenten met een migratieachtergrond.

Mondelinge taal in colleges

Met het project 'Academische taal als obstakel' hebben Mieke van Diepen en Bas van Eerd onderzocht in hoeverre de mondelinge taal in colleges een bijzonder obstakel vormt voor deze studentgroepen.

Er was nog niets bekend over de rol van mondelinge taal in colleges terwijl hoorcolleges een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod vormen in het hoger onderwijs.

Handreiking voor docenten

Uit ons onderzoek blijkt dat de bevraagde studenten inderdaad moeite hebben met de taal die in de colleges wordt gebruikt, en dat docenten niet altijd goed zicht hebben op wat moeilijke taal is voor studenten. We hebben in kaart gebracht welke factoren hierop van invloed zijn en op basis hiervan een handreiking voor docenten ontwikkeld. Deze is door iedereen te raadplegen als interactieve presentatie . Met behulp van de handreiking kunnen docenten meer inzicht krijgen in:

  • hoe mondeling academisch taalaanbod eruit ziet in colleges aan eerstejaarsstudenten en welk effect dit kan hebben op studenten;
  • hun eigen taalgebruik en hoe zij hierover denken;
  • hoe ze hun colleges kunnen aanpassen om studenten te leren deze taal te begrijpen.

Onder Soep lezing

Mieke van Diepen en Bas van Eerd zullen de handreiking presenteren en toelichten tijdens de Onder Soep lezing 'Wie dit begrijpt is gek' op donderdag 19 maart 2020.

U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor deze Onder Soep lezing.

Aanmelden niet meer mogelijk.