Leraar een professie met perspectief

een kennisbasis rond loopbaanontwikkeling van leraren

27 jan 2020 11:36 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op 4 februari 2020 worden drie boeken gepresenteerd rond loopbaanontwikkeling van leraren.

Leraar: een professie met perspectief

Het drieluik Leraar: een professie met perspectief bouwt voort op het beroepsbeeld voor de leraar dat voor leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs , docenten en leidinggevenden in het mbo en medewerkers en leidinggevenden in integrale kindcentra een belangrijke inspiratiebron is voor gesprekken over loopbaanontwikkeling.

Het drieluik

Het drieluik is tot stand gekomen onder redactie van Marco Snoek, Bas de Wit en Jurriën Dengerink. Bijdragen van 60 experts brengen in beeld welke kennis er reeds uit onderzoek beschikbaar is over het leren en loopbaanontwikkeling van leraren (deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld), over verschillende loopbaanmogelijkheden (deel 2: Verbreding en verdieping), en over de condities voor schoolorganisatie en teams (deel 3: Een leeromgeving voor leraren).

De boeken worden uitgegeven door Didactief en Uitgeverij Ten Brink. Mede dankzij subsidies van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en de NRO zullen de boeken ook gratis online ter beschikking komen.

Symposium ter lancering van het drieluik

De lancering van de boeken vindt plaats tijdens een symposium op 4 februari van 13.00 tot 17.00 bij Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8 in Driebergen. Vraagstukken rond loopbaanmogelijkheden voor leraren zullen tijdens het symposium verder uitgediept worden in twee rondes met diverse workshops.


Vanaf 4 februari zijn de boeken en de afzonderlijke hoofdstukken ook beschikbaar via www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.

Over de boeken

Leraar is een prachtig beroep dat bijdraagt aan de ontwikkeling en toekomst van jongeren. Een beroep waar leraren vol passie aan beginnen. De kunst is om die passie een loopbaan lang vast te houden. Variatie, ontwikkeling, uitdaging en erkenning zijn daarbij sleutelwoorden. Het drieluik Leraar: een professie met perspectief verkent op basis van inzichten uit onderzoek hoe leraren hun werk betekenisvol kunnen houden, voor henzelf en voor hun leerlingen.

Het eerste deel gaat over de vraag hoe het denken in en ondersteunen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en de passie van leraren. Aan bod komt onder meer hoe leraren keuzes maken in hun loopbaan. Hoe ontwikkelen ze zich en hoe combineren ze lesgeven met andere rollen binnen of buiten de school? En wat hebben starters en meer ervaren leraren nodig voor hun professionele ontwikkeling?

Snoek, M., Van Tartwijk, J., & Pauw, I. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Dit tweede deel gaat over de mogelijkheden om het werk als leraar te verbreden en te verdiepen. Aan bod komen onder meer de leraar als vakdidactisch expert, onderzoeker, coach voor collega’s, curriculumontwikkelaar en teacher-leader. Wat houden deze loopbaanmogelijkheden in, hoe kunnen leraren zich daarin verder ontwikkelen en welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig?

Dengerink, J., Onstenk, J., & Van der Meij, J. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

In het derde deel staat de school als leeromgeving voor leraren centraal: hoe kunnen zij zich individueel en als team ontwikkelen. Thema’s als teamontwikkeling, bovenschools netwerkleren en strategisch personeelsbeleid geven schoolleiding en leraren hierbij handvatten.

Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor leraren. Meppel: Ten Brink Uitgevers.