Hogeschool van Amsterdam

De zeventiende Kohnstammlezing

wordt verzorgd door Andrée van Es.

9 feb 2016 16:19 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op vrijdag 18 maart 2016 om 15.00 uur wordt in de Aula UvA (Oude Lutherse Kerk) in Amsterdam de zeventiende Kohnstammlezing gehouden: Beter onverschrokken dan handelingsverlegen door Andrée van Es

Samenvatting:

De zeventiende Kohnstammlezing wordt verzorgd door Andrée van Es.

De mondiale ambities op het gebied van onderwijs zijn verwoord in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, in september vorig jaar vastgesteld als opvolger van de Millenniumdoelen: het onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, iedereen gelijke kansen bieden en kwalitatief goed zijn, en het moet ook nog voor iedereen de mogelijkheden voor een leven lang leren promoten.

De lat ligt hoog. Intussen is ongelooflijk veel kennis over onderwijs beschikbaar, over verbetering van onderwijs, over kwaliteitsmeting, over de kwaliteit van leraren. Debatten over richtingen zijn heftig en dat is maar goed ook, die dragen bij aan de permanente kwaliteitsverbetering die nodig is in het onderwijs. Wereldwijd gaat het beter, ook al hebben nog steeds 60 miljoen kinderen geen toegang tot onderwijs.

En toch.

Toch is handelingsverlegenheid in de klas sterk in opkomst.

Toch zijn er overal op de wereld jonge mannen die na schooluitval geen enkele beroepskwalificatie hebben.

Toch ziet Van Es geen aanstalten om in het onderwijs vormen te bedenken en te implementeren die recht doen aan wat Salman Rushdie ooit noemde: de grootste beweging van de eeuw, de migratiebeweging.

Drie thema’s, die elkaar raken en die haar raken.

Kohnstammlezing

Ieder jaar vindt de Kohnstammlezing plaats, aan alle belangstellenden gratis aangeboden door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. De lezingenreeks is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is uniek in haar soort: op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA, Amsterdam. Bezoekers ontvangen het boekje gratis.

Plaats: Aula van de UvA, Singel 411/hoek Spui in Amsterdam.

Curriculum vitae Andrée van Es:

Mevrouw drs. A.Ch. van Es (1953) heeft in de jaren zeventig publiekrecht en internationaal recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Meer recent (2003-2004) heeft ze een postacademische opleiding (Stolte Advanced Programme) Bestuur en management voor gezondheidszorg gevolgd, en in 2005-2006 een postacademische opleiding Mediation. Tussen 2010-2013 nam ze deel aan een leernetwerk (postacademische opleiding) Openbaar bestuur.

Zij is voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie Nederland. Tevens is ze co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Van 1981 tot 1990 was ze lid van de Tweede Kamer, en daarbij woordvoerder voor onder andere internationale zaken. In de jaren negentig adviseerde ze de regering over het leraarschap (onderwijs). Ze heeft voor de radio en televisie gewerkt en was directeur van politiek-cultureel centrum De Balie in Amsterdam. Van 2002 tot 2007 was ze voorzitter van GGZ Nederland en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Van 2007 tot 2010 was ze directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties en van 2010-2014 wethouder en locoburgemeester van Amsterdam.

Online inschrijving

Voor het bijwonen van de Kohnstammlezing kunt u zich online inschrijven via de website van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Zie: http://www.uva.nl/disciplines/pedagogiek-en-onderwijskunde

Indien u bent verhinderd, maar wel graag het boekje wilt ontvangen, kunt u een e-mail met vermelding van uw instituut, naam en postadres sturen naar: Kohnstammlezing-fmg@uva.nl