Hogeschool van Amsterdam

Minoren gaan samen op in onderzoek

Gezamenlijk onderzoeksproject Minoren Global Health en Outreachend Innoveren

24 mrt 2016 15:05 | AKMI

Studenten van de minor Global Health en Outreachend Innoveren hebben dit jaar voor het eerst gezamenlijk een onderzoeksproject uitgevoerd. Zij onderzochten op welke wijze een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam Oost moeders kan stimuleren om hun kinderen meer buiten te laten spelen. Hoewel de invalshoeken van de minoren verschillend zijn, bleken er toch veel overeenkomsten te zijn. De focus op een gezonde stad en leefomgeving, waarbij aandacht is voor inclusie voor alle bevolkingsgroepen, staat in beide minoren centraal. Beide minoren pleiten voor empowerment van bevolkingsgroepen voor wie huidige zorg en ondersteuning niet voldoende is om een leven als volwaardig burger te kunnen leiden.

Vanuit oprechte interesse naar echt contact

Tijdens hun onderzoek ondervonden de studenten hoe lastig het is om aansluiting te zoeken bij de leef- en belevingswereld van de moeders en overige betrokkenen. Het is niet alleen een kwestie van lef om totaal onbekenden aan te spreken, het vraagt ook om inlevingsvermogen en oprechte interessse. Vanuit de minoren kregen ze meerdere handvatten aangereikt om tot waardevol contact te komen. Hierdoor konden de studenten ondanks hun eerste terughoudendheid toch een mooi product afleveren aan de opdrachtgever.

Kennisdelen

Als docenten hebben we gezien dat studenten beslist geprikkeld raken van een samenwerking als deze. Het vraagt het uiterste van studenten om niet alleen de kennis vanuit hun eigen minor toe te passen in de praktijk, maar ook om deze te koppelen met de kennis van de andere studenten. Ook docenten leren via begeleiding te kijken door de bril van de andere minor. Maar het meest belangrijk: opdrachtgevers en burgers over wie het onderzoek gaat, krijgen uiteindelijk een handreiking die optimaal op hun levenswijze aansluit.