Felicitaties HvA voor nieuwe pre-promotiekandidaten FDMCI

8 apr 2024 09:00 | Kenniscentrum FDMCI

De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam heeft een pre-promotieregeling toegekend aan vier docent-onderzoekers die zich willen voorbereiden op een promotieregeling. Met deze pre-promotieregeling krijgen zij de kans om een semester voor 0.4 fte te werken aan een aanvraag voor een NWO-promotiebeurs voor leraren. Dit jaar waren vier posities beschikbaar voor de pre-promotieregeling. Negen docent-onderzoekers dienden mooie voorstellen in waaraan zij hard hebben gewerkt. Na zorgvuldige overweging heeft de facultaire commissie een keuze gemaakt tussen de negen kandidaten. Wij stellen de vier docent-onderzoekers en de insteek van hun onderzoek graag aan jullie voor.

Dit jaar waren vier posities beschikbaar voor de pre-promotieregeling. Negen docent-onderzoekers dienden mooie voorstellen in waaraan zij hard hebben gewerkt. Na zorgvuldige overweging heeft de facultaire commissie een keuze gemaakt tussen de negen kandidaten. Wij stellen de vier docent-onderzoekers en de insteek van hun onderzoek graag aan jullie voor.

Esther Kamara

Esther Kamara geeft les bij de opleiding Communication and Multimedia Design én is onderzoeker bij het lectoraat Creative Media for Social Change. “Ik was heel blij verrast. Het is altijd de vraag of een idee gepast is voor een promotietraject. Daarom voelde ik mij ook erg gesteund door de feedback op het voorstel. Ik kijk er naar uit om te beginnen!” Met de pre-promotieregeling gaat Esther, onder begeleiding van lector Tamara Witschge, aan de slag voor het onderzoek ‘Co-designing inclusive learning environments: participatory design and storymaking methods in higher education’.

“In dit onderzoek wordt gekeken naar manieren om participatieve, creatieve methoden te ontwikkelen én in te zetten om onze kennis rondom inclusieve participatie in het onderwijs te bevorderen. Door het inzetten van zulke methodes wordt meer inzicht verkregen in de dimensies, voorwaarden en praktijken die nodig zijn om veilige, inclusieve onderwijsruimten gezamenlijk vorm te geven. Daarbij wordt gekeken naar manieren om met zorg en op effectieve wijze het onderzoeksproces te co-creëren met anderen.”

Sam Edens

Sam Edens is docent bij het Amsterdam Fashion Institute, de opleiding Communication and Multimedia Design én de masteropleiding Digital Design. Daarnaast verzorgt Sam biodesign workshops bij diverse opleidingen en werkt ze bij de onderzoeksgroep Circulair Bouwen. “Het is heel fijn om verder in biodesign te kunnen duiken en aan de aanvraag te kunnen werken. Ik heb dan ook veel zin om hier volgend jaar een semester lang twee dagen per week aan te kunnen besteden.” Met de pre-promotieregeling gaat Sam, onder begeleiding van lector Troy Nachtigall (Fashion Research & Technology), aan de slag voor het onderzoek ‘Emerging Material Futures: Biodesign Pedagogies for Regenerative Creative Industries’

“Mijn onderzoek richt zich met name op de wijze(n) waarop biodesign kan bijdragen aan de duurzaamheidstransities van diverse creatieve industrieën, en de vertaalslag hiervan naar het onderwijs. Hoe ontwerp je bijvoorbeeld met materialen die groeien? Hoe werk je samen met een levende interface? Ik ben al een aantal jaren bezig met biodesign vanuit de Biomaterials Studio. Dit is een opkomende ontwerpdiscipline op het snijvlak van biologie, techniek en design. Biodesign kan bijvoorbeeld gaan over het integreren van synthetische biologie in nieuwe ontwerptoepassingen, het combineren van levende materialen en digitale fabricagetechnieken, biobased en regeneratieve materialen onderzoeken en toepassen óf juist kritisch reflecteren op design en ecologie in meer speculatieve ontwerpen. Het is een vakgebied dat met het oog op duurzaamheid ontzettend interessant is vanuit disciplines die veel materialen gebruiken, maar dat ook vanuit interactie en digital fabrication tot interessante nieuwe toepassingen kan leiden.”

Nick Kerkhoff

Nick Kerkhoff is docent bij de opleiding Communicatie en Creative Business. “Ik was scripties aan het nakijken achter m’n bureau toen de mail met het goede nieuws binnenkwam. Het nakijken kwam er daarna niet meer van en de volgende dag werd ik door mijn collega’s getrakteerd op taart! Ik verheug me nu al op de volgende traktatie mocht ik volgend jaar de NWO-beurs binnenhalen.” Met de pre-promotieregeling gaat Nick, onder begeleiding van lector Sabine Niederer, aan de slag voor het onderzoek ‘Versterking door verbeelding: Hoe kan ecofictie-beeldtaal bijdragen aan morele amplificatie omtrent duurzaamheid?’

“De toekomst met een veranderend klimaat is moeilijk te verbeelden zonder op angst in te spelen en dit draagt eraan bij dat beeldtaal rondom het onderwerp vaak een negatieve lading heeft. Verschillende genres (zoals Solarpunk) binnen ecofictie (een stroming in de literatuur die zich focust op de natuur en het klimaat) laten zien dat het ook mogelijk is om op positieve emoties in te spelen. Wat als we laten zien hoe we kunnen leren leven met een veranderend klimaat? Wat als we visueel maken hoe de aarde er in de toekomst uit zou kunnen zien als de klimaatdoelen wél worden behaald? Ik wil de verschillende manieren waarop beeldtaal wordt gebruikt én het bijbehorende effect op psychologische factoren die leiden tot ‘morele amplificatie’ onderzoeken. Morele amplificatie houdt in dat mensen zich zo veel mogelijk uitspreken naar anderen over hun morele waarden en gedrag en dit is een belangrijke stap in het uiteindelijk bereiken van systeemverandering. Met dit onderzoek wil ik de vakgebieden van media en psychologie dichter bij elkaar brengen om erachter te komen hoe ecofictie-beeldtaal kan bijdragen aan morele amplificatie omtrent duurzaamheid.”

Paul Geurts

Paul Geurts is co-coördinator en docent bij de masteropleiding Digital Design en geeft les bij de opleiding Communication and Multimedia Design. “Ik was zeer kritisch over mijn eigen voorstel na het inleveren en dacht dat ik weinig kans maakte. De maandag waarop de uitkomst van de beurs zou worden gecommuniceerd, merkte ik dat ik toch nerveus was. Toen ik het nieuws kreeg was ik écht even uit het veld geslagen. Dat ik deze tijd krijg om aan mijn (onderzoek)ontwikkeling te werken voelt als een enorm cadeau, maar ook als een hele grote verantwoordelijkheid.” Met de pre-promotieregeling gaat Paul, onder begeleiding van lector Martijn de Waal en associate lector Jaz Choi (Civic Interaction Design), aan de slag voor het onderzoek ‘Ephemerale somaesthetische interfaces voor de publieke ruimte’

“Tijdens dit traject wil ik onderzoek doen naar interactieve systemen, zoals interfaces of technologieën die ontworpen zijn om voor een beperkte tijd deel uit te maken van een somatische ervaring die zich richt op het lichaam, zoals het stimuleren van zintuigen of het aanmoedigen van fysieke interactie. Ik heb dat nu geduid als Ephemerale somaesthetische interfaces. In een wereld waar technologie steeds meer modulair wordt, moeten ontwerpers niet alleen focussen op de esthetiek en functionaliteit van producten, maar ook op de somatische en emotionele ervaringen die ze oproepen. Dit betekent dat ontwerpers zich meer moeten verdiepen in interdisciplinaire kennisgebieden, waaronder psychologie, ergonomie en interactieontwerp, om ervaringen te creëren die zowel betekenisvol als innovatief zijn. Ephemerale somaesthetische interfaces bieden ook nieuwe mogelijkheden voor educatie en het overbrengen van concepten. Door gebruik te maken van deze technologieën kunnen nieuwe pedagogische denkrichtingen worden ontwikkeld die leren meer ervaringsgericht en intuïtief maken. Ze kunnen helpen bij het vestigen van een dieper begrip van complexe onderwerpen door ze te verankeren in fysieke ervaringen.”