HvA gaat werknemers weerbaar maken voor AI

Nationale ‘ELSA Lab’-status voor CoE Applied AI en voor Amsterdams samenwerkingsverband rond AI en zorg

23 jan 2024 09:30 | Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het Centre of Expertise Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft het label ‘ELSA Lab’ gekregen van de Nederlandse AI Coalitie. Dit is een formele erkenning voor het opereren volgens de nationale ambitie om mensgerichte AI te ontwikkelen. Met deze erkenning gaat het expertisecentrum zich richten op verantwoorde AI voor de arbeidsmarkt. Ook een tweede kennisnetwerk waaraan de HvA deelneemt krijgt deze bijzondere status; dit lab gaat zich richten op gelijke kansen rond AI in de zorg.

Kunstmatige intelligentie mensgericht ontwerpen en burgers hierbij betrekken: het lijkt logisch, maar gebeurt in de praktijk nauwelijks. Daarom heeft de Nederlandse AI Coalitie hier ambities en strategische doelen voor opgesteld, om zo te stimuleren dat verantwoorde AI tot stand komt vanuit samenwerkingen tussen kennisinstellingen, burgers, overheid en bedrijven. Het Centre of Expertise Applied AI van de Hogeschool van Amsterdam krijgt vanaf deze week het label ‘ELSA Lab’ van de Nederlandse AI Coalitie, als erkenning dat het opereert in lijn met deze nationale doelen en ambities. Dit label wordt ook verstrekt aan het grote samenwerkingsverband rond AI en gezondheidszorg in Amsterdam, waarin HvA-onderzoekers eveneens een grote rol spelen.

AI en de arbeidsmarkt

Ieder ELSA Lab in Nederland richt zich op een ander focusgebied; met dit label omarmt een kennisnetwerk één bepaald thema rond mensgerichte AI. De focus van het HvA-Centre of Expertise Applied AI wordt ‘AI en de arbeidsmarkt’; daarmee gaat het zich duidelijk richten op het weerbaar maken van (toekomstige) werknemers in de regio Amsterdam.

“We willen werknemers zoveel mogelijk ondersteunen en kijken waar AI hen kan helpen, in plaats van vervangen”, licht programmamanager Geert Wissink toe. “Een voorbeeld is dat we servicemonteurs ondersteunen door met generatieve AI handleidingen te ontsluiten, of dat we nieuwe AI-technologie inzetten voor preventief onderhoud."

Bijscholing en weerbaar maken

Daarnaast richt het CoE zich op het weerbaar maken van werknemers en studenten in dit digitale tijdperk, door hen te trainen en te betrekken bij verantwoorde AI-technologie en de bijbehorende maatschappelijke (en ethische) vraagstukken. Bedrijven, werknemers en studenten worden actief betrokken vanaf de beginfase - het vraagstuk waarvoor AI een oplossing kan bieden - en bij het ontwikkelproces, en het inzetten van oplossingen (‘co-creatie’). Het CoE wil als ELSA Lab werken aan AI-bijscholing en behoud van AI-talent voor de regio Amsterdam.

Gelijke kansen bij AI in de zorg

Ook het samenwerkingsverband rond AI en gezondheidszorg in de regio Amsterdam (onderdeel van Amsterdam AI) krijgt de status van ELSA Lab van de Nederlandse AI Coalitie. Dit ELSA Lab gaat zich richten op mensgerichte en rechtvaardige AI-toepassingen in de gezondheidszorg, en is een samenwerking tussen onder meer de HvA, UvA, VU, Amsterdam UMC en diverse private en publieke partners.

Dit lab krijgt als focus ‘AI for Health Equity’ en gaat kennis genereren over rechtvaardige toegang tot kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg; en de belemmeringen en mogelijkheden hierbij in kaart brengen. Een generiek probleem van AI is dat de data van bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn, en dit probleem is ook zichtbaar bij de toepassing van AI in de zorg. Het nieuwe ELSA Lab wil kansengelijkheid stimuleren door AI-oplossingen in de zorg toegankelijker te maken voor een bredere groep.

De kennis hierover willen de partners uitwisselen op een platform, in samenwerking met alle belanghebbenden; waaronder patiëntenverenigingen en gezondheidsorganisaties. De onderzoekers die vanuit de hogeschool bij dit ELSA Lab betrokken zijn, werken samen binnen het Smart Health and Vitality Lab.

Over ELSA Labs

Het ELSA Lab-label is een formele erkenning van de kwaliteit van een activiteit in lijn met de Nederlandse doelen en ambities om mensgerichte A.I. te ontwikkelen. ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects. Doel van de ELSA Labs is ervoor te zorgen dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk verantwoorde toepassingen van AI ontwikkelen, voor zowel maatschappelijke als zakelijke problemen.