Hogeschool van Amsterdam

Knowledge Mile presenteert waarde onderzoek in fieldlab

11 apr 2017 16:48 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

’De Knowledge Mile; een community rondom onderzoek’ was de titel van de presentatie van de Hogeschool van Amsterdam op 10 april tijdens een wetenschapsconferentie in Den Haag. Hierin werd toegelicht wat de toegevoegde waarde is om samen met een community langs de Knowledge Mile onderzoek te doen en oplossingen te ontwikkelen, te testen en te tonen voor grootstedelijke vraagstukken.

De jaarlijkse WTC vakconferentie Wetenschapscommunicatie die NEMO dit jaar organiseerde in Den Haag is een podium waar voorlichters, journalisten, beleidsmakers, programmamakers, opleiders, wetenschappers, museummedewerkers en studenten uit dit vakgebied kennis en ervaringen delen die het verschil maken in de samenleving. Centrale vraag op de conferentie was de impact van wetenschappelijk onderzoek op onze maatschappij en op welke manier we daar ons voordeel mee doen. Dergelijke vragen zijn steeds vaker onderwerp van gesprek, zowel in de landelijke en Europese politiek, als bij kennisinstellingen en universiteiten.

Namens de Knowledge Mile presenteerden Sabine Niederer (directeur kenniscentrum CREATE-IT), Matthijs ten Berge (directeur ACIN) en Maarten Terpstra (community manager Knowledge Mile) hun succesvolle aanpak. De Knowledge Mile, een fieldlab in hartje Amsterdam van het Amstelplein tot en met het Mr. Visserplein kenmerkt zich door een hoge concentratie van grootstedelijke vraagstukken. Tegelijkertijd is er een grote diversiteit aan know-how aanwezig met zo’n 30.000 bewoners, 60.000 docenten, studenten en onderzoekers van (hoge)scholen. Maar ook met meer dan 100 ondernemers, hotels en bedrijven wordt samengewerkt om oplossingen te onderzoeken voor de problemen waar grote steden voor staan.

In een drukbezochte parallelsessie werd het ecosysteem van de Knowledge Mile als fieldlab uitgelegd en praktisch gekeken naar het organiseren van een betrokken community bij één van de belangrijkste ambities: het realiseren van het hoogste en langste park van Amsterdam: Knowledge Mile Park. Hoe kan de community helpen bij het vergroenen van stoepen, gevels en daken zodat we samen werken aan het terugdringen van wateroverlast, luchtverontreiniging en sociaal isolement. Binnen de community halen zij vragen op voor onderzoek en gaan studenten en onderzoekers aan de slag waarbij de uitkomsten direct in de praktijk op de Knowledge Mile kunnen worden getoetst en toegepast.