Hogeschool van Amsterdam

Woensdag 21 oktober: Lectoraat Crossmedia op DRIVE

21 sep 2015 17:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober organiseert CLICKNL voor de tweede maal het Design Research & Innovation Festival (DRIVE) tijdens de Dutch Design Week. DRIVE brengt ontwerpers, wetenschappers, bedrijven, overheid en topsectoren samen en laat zien hoe onderzoek binnen de creatieve industrie complexe uitdagingen aanpakt en bijdraagt aan maatschappelijke innovaties.


Het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam levert een bijdrage in de sessie ‘Erfgoed in Virtuele Werelden’ (21 oktober), waar ze in zal gaan op de in 2015 gehonoreerde KIEM aanvraag ‘Experiencescape Joods Historisch Amsterdam’.De laatste jaren zijn op internet tal van initiatieven ontwikkeld rond de geschiedenis van joods Amsterdam, zoals de website joodsamsterdam.nl. In dit KIEM-project wordt met NorthernLight, het Joods Historisch Museum, de Portugese Synagoge en de Hollandse Schouwburg een plan ontwikkeld om de rijke geschiedenis op locatie aan te bieden. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘experiencescape’. Hierbij wordt op een specifieke locatie gezocht naar een manier waarop een diepere, historische ervaring aangeboden kan worden waarbij de herbeleving van het verleden centraal staat. Deze herbeleving wordt middels authentieke, maar soms ook gecreëerde, beelden en geluiden vormgegeven.

In de presentatie zal het lectoraat ingaan op de issues die spelen bij de ontwikkeling van een dergelijke experiencescape en welke vervolgstappen ondernomen zijn.

Locatie

Natlab: Kastanjelaan 500 te Eindhoven