Hogeschool van Amsterdam

Goud in handen en veel werk aan de winkel

9 sep 2015 11:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op vrijdag 28 september vond de inhoudelijke evaluatie plaats van CREATE-IT, een belangrijke dag waar we met gezamenlijke input, een oefenvisitatie en verzamelde materialen goed voorbereid voor waren om een eerlijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar en de huidige stand van zaken.

Voor de commissievoorzitter Pauline Meurs en secretaris Alice Boots was DMCI het vijfde domein dat zij bezochten, onze domeinspecifieke commissieleden waren Marleen Stikker (Waag) en Arnold Smeulders (UvA).

Na een dag vol gesprekken en een bezoek aan het MediaLAB gaf de commissie in de Raadzaal een korte terugkoppeling aan alle geïnteresseerden. De commissie concludeerde: “Jullie hebben goud in handen en er is nog veel werk aan de winkel” (zie foto). Veel dank is er voor alle medewerkers van het kenniscentrum voor hun bijdragen aan deze dag en de voorbereiding daarvan. Een uitgebreide terugkoppeling volgt via de CREATE-IT medewerkerslijst, het evaluatierapport verwachten we binnen vier weken.