Hogeschool van Amsterdam

HvA-studenten verzamelen 1100 vragenlijsten voor Event Lab

1 jul 2015 14:55 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Afgelopen weekend hebben elf studenten van verschillende opleidingen meegeholpen om data te verzamelen voor een onderzoek naar festivalbeleving. Hierbij zijn rond de 1100 vragenlijsten opgehaald. Dit onderzoek vond plaats op Festival deBeschaving in Utrecht in het kader van het project Event Touchpoints.

Onderzoeksproject Event Touchpoints

Event Touchtpoints gaat over de bezoeker en zijn customer journey in het hele proces van oriënteren tot het herbeleven van het festival naderhand. Dit proces is een aaneenrijging van momenten waarin bezoeker en festival elkaar ‘ontmoeten’, deze touchpoints zijn de contactmomenten waarop de dienstverlening gestalte krijgt. Vraag is hoe organisaties zo optimaal mogelijk de customer journey kunnen sturen in het licht van veranderingen in publieksgedrag en disruptieve creatieve technologie.

Door middel van vragenlijsten worden verschillende aspecten van de festivalbezoeker gemeten, zoals de motivatie om naar een festival te gaan, het mediagebruik en de tevredenheid over specifieke festivalonderdelen (het festivalDNA). Op basis van deze data kunnen festivals inzicht krijgen in de tevredenheid over de dienstverlening en de effecten ervan op de beleving van de bezoeker.

Naast Festival deBeschaving zijn er metingen verricht op Festival de Groene Boulevard, NRC Live (Amsterdam en Rotterdam) en EduHack. Ook staan nog twee metingen in de planning, te weten het Amsterdam Woods Festival (30 augustus) en het Discovery Festival (25 september).

Event Lab


Het project maakt deel uit van het Eventlab. Het Event Lab wil de toegevoegde waarde van culturele live events aantonen en ervoor zorgen dat die toegevoegde waarde overeind blijft in de dynamiek van disruptieve technologische ontwikkelingen, veranderend mediagebruik en veranderd consumentengedrag. In het lab worden op basis van onderzoek tools en methoden ontwikkeld waarmee de professional werkzaam in de eventsector een beter event kan ontwikkelen en produceren.

Mee helpen aan het onderzoek?

Mocht je interesse hebben om als student bij de komende metingen mee te helpen of wil je meer informatie over het project Event Touchpoints of over het Eventlab, neem dan contact op met Michiel Rovers