Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Crossmedia doet metingen op events

12 jun 2015 14:17 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

“Na de sterke groei in 2013 hebben de Nederlandse festivals de opwaartse trend in 2014 weten vast te houden” (Respons.nl, 2015). Het aantal festivals en events en het aantal bezoekers blijft groeien. Maar waarom gaan mensen naar events en hoe tevreden is men over specifieke onderdelen van events? Het Lectoraat Crossmedia doet dit voorjaar en deze zomer onderzoek onder de bezoekers aan de hand van enquêtes.

Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de motivaties van mensen om naar een event te gaan, naar de media die men heeft geraadpleegd over het event en de tevredenheid over verschillende onderdelen van het event.

De metingen maken onderdeel uit van het project Event Touchpoints. Het doel van dit project is event-organisaties inzicht te geven in de manieren waarop de ultieme beleving voor de bezoekers kan worden gecreëerd. Het project maakt onderdeel uit van het Event Lab. Het Event Lab wil de toegevoegde waarde van culturele live events aantonen en ervoor zorgen dat die toegevoegde waarde overeind blijft in de dynamiek van disruptieve technologische ontwikkelingen, veranderend mediagebruik en veranderd consumentengedrag. In het lab worden op basis van onderzoek tools en methoden ontwikkeld waarmee de professional werkzaam in de eventsector een beter event kan ontwikkelen en produceren.

Metingen worden deze zomer uitgevoerd op de volgende events:

  • Festival de Groene Boulevard
  • NRC Live Moonshot en NRC Live EnergyBoost
  • EduHack
  • Festival deBeschaving
  • Amsterdam Woods Festival