Hogeschool van Amsterdam

Expertise uit The Future Now voor sterke Media Future Week

28 apr 2015 09:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Afgelopen week (20 t/m 23 april) is voor de vijfde keer de Media Future Week georganiseerd. Het is een week waarin ruim 120 studenten van 12 hogescholen uit heel het land de kans krijgen om zich te buigen over de toekomst van de mediaindustrie. Internationale sprekers, stevige workshops, inspirerende opdrachtgevers, hard werken en veel ruimte voor spel en ontspanning, maken dit tot een evenement waar de toekomstig mediaprofessional een goede basis voor z’n network en carrière legt.

Het lectoraat Crossmedia is onderdeel van de organisatie van deze week en levert, in samenwerking met andere hogescholen, de kennis op het gebied van Business Modelling. De afgelopen twee jaar is in het project The Future Now veel ervaring op gedaan met het toepassen van verschillende methodieken om op een beredeneerde wijze om te gaan met het ontwerpen van een Business Model. Het stellen van de juiste vragen is daarbij even belangrijk als het zo snel mogelijk gaan verifiëren van de gegeven antwoorden.

Ook deze editie van de Media Future Week was er de mogelijkheid voor zowel (media) professional uit het netwerk van Immovator, als de deelnemende studenten om gebruik te maken van deze expertise.

De professionals kregen persoonlijke begeleiding bij hun vraagstuk over de ontwikkeling van hun eigen Business Model. Het gebruik van de verschillende modellen (Canvas, STOF) en de kennis over de onderliggende vragen geeft daarbij het gevraagde inzicht. De ondernemers konden daarmee een volgende stap maken in de ontwikkeling van het bedrijf of dienst.

De studenten werden uitgedaagd om de concepten en ideeën die ze hadden ontwikkeld gestructureerd weer te geven aan de hand van een Business Model Canvas. Al snel blijkt dan dat dit pas goed mogelijk is als dit concept voor iedereen helder is. Het maakte voor veel groepjes duidelijk dat daar nog energie in gestopt moest worden. Voor de studenten die wel een helder concept voor ogen hadden levert het invullen van een Business Model Canvas in korte tijd genoeg inzicht over de relaties tussen de belangrijke onderdelen (Waardepropositie, klanten, partners, inkomsten, uitgaven, etc) om een volgende slag in de uitwerking te maken.

Deze bijdrage aan het evenement is in samenwerking geweest met Hogeschool Utrecht, NHL Leeuwarden en NewBusinessLab. Samen met Saxion, InHolland en NHTV en diverse bedrijven uit de Media&ICT sector, is in het project The Future Now nauw samengewerkt aan de toepasbaarheid van Business Model methodieken voor deze sector.