Hogeschool van Amsterdam

Citizen Data Lab in MIT Technology Review

21 nov 2014 11:22 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Het november/december nummer van het tijdschrift MIT Technology Review staat geheel in het teken van de Smart City, met een business report getiteld ‘Cities Get Smarter.' Naast case studies van verschillende smart city projecten over de gehele wereld (zoals Santander en Lagos) wordt er uitgebreid ingezoomd op Amsterdam als plek waar thans een verschuiving plaatsvindt van de slimme stad naar de slimme stedeling.

Sabine Niederer, hoofd van CREATE-IT en initiatiefnemer van het Citizen Data Lab dat in het kader van Amsterdam Creative Industries Network wordt opgericht, licht in het artikel toe hoe die beweging richting 'smart citizens' vorm krijgt met experimenten als ‘Measuring Amsterdam’ (georganiseerd door onderzoekers Maarten Groen en Wouter Meys in het kader van project CitySDK ). Andere geïnterviewden zijn Frank Kresin, onderzoeksdirecteur van Waag Society, en Ger Baron, de eerste Chief Technology Officer van de Gemeente Amsterdam.