Hogeschool van Amsterdam

Project House of Skills speerpunt voor Amsterdamse coalitie

Duurzame inzetbaarheid en betere matching werknemers op lager en middelbaar niveau

7 jun 2018 11:59 | CAREM

De nieuwe Amsterdamse coalitie ziet het project House of Skills als een collectieve oplossing voor een sterkere regionale arbeidsmarkt. Voor het project werken namens de HvA onderzoeksprogramma Urban Management en lectoraat gedifferentieerd HRM met partners uit de Metropoolregio Amsterdam aan duurzame inzetbaarheid en betere matching van werknemers op lager en middelbaar niveau.

Het onderzoeksprogramma Urban Management van de HvA is een van de trekkers van House of Skills en ontwikkelt het businessmodel samen met onder meer Deloitte en SEO. Daarnaast werkt de HvA aan de ontwikkeling van een skillspaspoort en organiseert ze pilots voor matching bij regionale bedrijven. De steun van de coalitie voor House of Skills is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een toekomstige skillsmarkt.

De gemeente Amsterdam treedt op als penvoerder van House of Skills, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie.


Lectoraat gedifferentieerd HRM speelt bijzondere rol

Het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management (gHRM) speelt een bijzondere rol in het project. Het is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe assessmenttools en het verbeteren van de matching tussen werknemers en werkgevers.

Het team van gHRM voert tevens veldexperimenten en interventies uit om uit te zoeken wat wel en niet werkt als het gaat om matchingsvraagstukken. Samen met Hogeschool Windesheim organiseert het de monitoring van de activiteiten voor werknemers binnen House of Skills.