Hogeschool van Amsterdam

Meer lokale burgerinitiatieven gesteund door crowdfunding

31 mei 2017 09:48 | CAREM

Uit de civic crowdfundingmonitor 2017 blijkt dat het aandeel van crowdfunding (publieksfinanciering) in lokale burgerinitiatieven groeit. Zowel het aantal initiatieven als de financiering daarvan stijgt. Op gemeentelijk niveau is het steeds populairder om lokale (burger)initiatieven en projecten te ondersteunen met zowel overheidsfinanciering als particuliere bijdragen in de vorm van geld, vrijwilligersuren of middelen.

De civic crowdfundingmonitor

De civic crowdfundingmonitor is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Voor je Buurt en de 1%club. Voor je Buurt en de 1%club zijn platforms voor lokale crowdfunding. De monitor analyseerde 475 maatschappelijke projecten uit 36 gemeenten uit alle provincies die in 2015 en 2016 crowdfunding hebben ingezet. Donderdag 18 mei zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens het event ‘Het nieuwe samenwerken voor lokaal initiatief’, waar lokale overheden en fondsen ervaringen met elkaar delen.


Crowdfunding als subsidievoorwaarde

Overheden kiezen tegenwoordig vaker om cofinanciering via bijvoorbeeld crowdfunding als voorwaarde te stellen bij subsidies. Als je €10.000 voor een project nodig hebt, is het niet ongebruikelijk dat je maximaal de helft van de overheid krijgt en de rest van de kosten zelf via publieksfinanciering regelt,” zegt Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance & Leadership van de Hogeschool van Amsterdam.

De trend is dat steeds meer overheden, fondsen, maatschappelijke organisaties en ook bedrijven civic crowdfunding inzetten. Het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om expertise, tijd of materiaal. 85% van de gemeenten en provincies zien civic crowdfunding als een kansrijk instrument, zo toont de civic crowdfundingmonitor. De belangrijkste redenen hiervoor: dan is er minder directe afhankelijkheid van overheid en fondsen en daarnaast vergroot het de maatschappelijke impact van initiatieven. Uit de civic crowdfundingmonitor blijkt dat gemeenten verwachten dat op deze nieuwe manier uiteindelijk meer (financiële) middelen beschikbaar komen voor projecten. Amsterdam is volgens het HvA-onderzoek de civic crowdfunding hoofdstad van Nederland. Den Haag en Utrecht volgen.

Zie www.civicmonitor.nl voor de onderzoeksresultaten.