Hogeschool van Amsterdam

Collectieve marketing van winkelgebieden

Subsidie voor tweejarig onderzoek naar collectieve marketing van winkelgebieden

23 sep 2015 00:00 | CAREM

Het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam heeft in samenwerking met een aantal partners onlangs een subsidie ontvangen voor onderzoek naar de collectieve marketing van winkelgebieden. De subsidie is toegekend door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA .

Het project ‘Collectief Online’ richt zich op MKB-ondernemers die deelnemen aan een ondernemerscollectief in een binnenstedelijk winkelgebied en zichzelf geconfronteerd zien met een forse omzetverschuiving van offline winkelen naar online winkelen. Om tijdig en op de juiste wijze te reageren op het veranderend koopgedrag van consumenten, wordt onderzocht hoe gezamenlijke, op internettechnologie gebaseerde, marketing- en verkoopacties bijdragen aan het vergroten van de consumententrekkracht en aan de verblijfswaarde van hun winkelgebied.

Door onderzoek te doen naar de werkwijze én activiteiten van de huidige collectieven in binnenstedelijke winkelgebieden, wordt kennis ontwikkeld over succes- en faalfactoren van die collectieven. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om nieuwe collectieve marketing- en verkoopactiviteiten te ontwikkelen en te implementeren. Gedurende het project worden deze nieuwe interventies gemonitord en tussentijds geëvalueerd .

Het onderzoeksproject ‘Collectief Online’ is per 1 september gestart onder leiding van dr. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen. Platform de Nieuwe Winkelstraat, Stad & Co, Q&A Research & Consultancy en de Universiteit Utrecht zijn ook betrokken bij de uitvoering van het project.