Studentassessor

De Hogeschool van Amsterdam is de eerste hogeschool in Nederland die de functie van studentassessor heeft toegevoegd aan het CvB. De assessor adviseert vanuit studentenperspectief over alle onderwerpen die bij het CvB op tafel komen. In het studiejaar 2021/2022 vervult Fernon Longfur deze rol. 

Fernon Longfur is derdejaarsstudent Bedrijfskunde bij de Faculteit Business & Economie. Hij was in collegejaar 2020/21 studentlid bij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Van november 2019 tot mei 2021 was hij lid van de Jongerenraad Gelijke Kansen Alliantie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Naast zijn studie is hij vakdocent op meerdere basisscholen. Als vakdocent maakt hij leerlingen van groep 1 tot en met 8 digitaal vaardig en traint hij leerkrachten om deze lessen te kunnen geven. De thema’s van Longfur voor komend jaar zijn kansengelijkheid en digitalisering. Deze sluiten goed aan bij de doelstellingen van de HvA.

Contactgegevens

studentassessor-hva@hva.nl

f.longfur@hva.nl

telefoonnummer: 06 10 78 29 02

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 juli 2022
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien