Hogeschool van Amsterdam

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Hogeschool van Amsterdam.

De statuten zijn nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht HvA. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar; zij kunnen een keer worden herbenoemd. In het rooster van aftreden staan de benoemingstermijnen van de leden van de Raad van Toezicht vermeld.

De raad kent drie commissies die een eigen reglement hebben:

In Visie en Toezichtskader wordt de visie op toezicht beschreven – uitgewerkt in een toezichtkader en een toetsingskader – zoals de Raad van Toezicht van de HvA dat uitoefent.

De taakverdeling binnen de raad is als volgt:

Commissie Audit:
R. (Rinse) de Jong RA
R.P.J. (Ron) de Mos

Commissie Governance:
Mr. G.V.M. (Gala) Veldhoen
Dr. H. C. (Henno) Theisens

Commissie Onderwijs en Onderzoek:
Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen
Dr. H. C. (Henno) Theisens

Prof. dr. V.A.J. (Valerie) Frissen is verantwoordelijk voor de relatie met de CMR.

Vlnr: Rinse de Jong, Gala Veldhoen, Henno Theisens, Valerie Frissen en Ron de Mos. Foto: Monique Kooijmans

Curriculum vitae leden Raad van Toezicht

Voorzitter

Gala Veldhoen is sinds 1 januari 2021 lid van de Raad van Toezicht en vanaf 1 mei 2021 voorzitter.

Gala Veldhoen (1971) studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was tot 2006 advocaat. Tussen 2007 en 2019 was ze civiele rechter en strafrechter in de rechtbank Midden-Nederland. Verder vervult en vervulde zij uiteenlopende bestuurs- en toezichtfuncties, onder andere bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, theater Carré, de NPO, en was zij lid van de ledenraad Rabobank en voorzitter van de Reclame Code Commissie.

Hoofdfunctie:

 • Senator Eerste Kamer (GroenLinks)

Overige functies:

 • lid van de geschillencommissie Vereniging Rembrandt
 • lid van de Raad van Toezicht van Paradiso
 • lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Ymere

Lid Raad van Toezicht

Rinse de Jong is sinds 1 februari 2015 lid van de Raad van Toezicht. Zijn eerste benoemingstermijn eindigt per 1 februari 2019. Aansluitend ging zijn tweede benoemingstermijn in, die loopt van 1 februari 2019 tot 1 februari 2023.

Rinse de Jong (1948) heeft sinds 2010 een eigen financieel adviesbureau, van waaruit hij diverse commissariaten vervult voor zowel commerciële bedrijven als niet-commerciële instellingen. De Jong, van oorsprong registeraccountant, was tot mei 2010 werkzaam als chief financial officer van Essent waarin hij naast de reguliere financiële zaken ook onder andere verantwoordelijk was voor risk management en IT. Daarvoor was hij onder andere CFO bij ASM International en bekleedde functies als treasurer en controller bij Reed Elsevier. De Jong heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfunctie:

 • Directeur-eigenaar Vijverhof Advies

Overige functies:

 • Bestuurslid van de Vereniging Toezichthouders Hogescholen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Arnhem en Omstreken
 • Lid Bestuur Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave
 • Director van NBIM Borssele Holding BV, NBIM Borssele LP3 BV, NBIM Borssele LP4 BV (vanaf 31 mei 2021)

Lid Raad van Toezicht

Ron de Mos is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 1 september 2021 is hij herbenoemd voor vier jaar.

Ron de Mos (1957) heeft ruime ervaring in de ICT-sector, én in het besturen en begeleiden van complexe organisaties en teams. Hij startte zijn loopbaan na zijn opleiding Commerciële Economie als programmeur bij IBM. Bij dat bedrijf was hij ook lid van de centrale ondernemingsraad. Na tien jaar stapte hij over naar managementfuncties in de ICT, in zowel binnen- als buitenland. Hij was onder andere werkzaam bij CTG, KPN en CGI. Bij CTG was De Mos algemeen directeur. Tot 1 november 2017 was hij senior vice president en general manager bij CGI. Hij was twee jaar voorzitter van de ICT-tafel van de Amsterdam Economic Board. De belangstelling van De Mos strekt zich uit van digitalisering en cyber security tot onderwijs en nieuwe werkgelegenheid. De Mos heeft de Nederlandse nationaliteit.

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Raad voor Accreditatie (oktober 2020 - heden)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van WasteVision (september 2017 - heden)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Valori (1 oktober 2019 – heden)
 • Voorzitter stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (1 januari 2018 - heden)
 • Voorzitter Raad van Advies Nextview (1 juli 2020 – heden)

 • Strategisch adviseur van Numa Group (1 januari 2018 – heden)

 • Lid van de Raad van Advies van S4Energy (1 januari 2018 – heden)
 • Executive Coach bij NGL Executive Coaching
 • Ambassadeur Net4kids Foundation (2016 – heden)
 • Ambassadeur MamaZoeloe Foundation (2009 – heden)

Lid Raad van Toezicht

Valerie Frissen is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 1 september 2021 is zij herbenoemd voor vier jaar.

Valerie Frissen (1960) studeerde Culturele Antropologie en Communicatiewetenschap en promoveerde in 1992 in de Sociale Wetenschappen. Daarna was zij als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat het praktijkgericht onderzoek haar trok, stapte ze over naar TNO. Frissen was van 2003 tot september 2018 bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per oktober 2018 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden. Zij combineert die functie met die van directeur van het SIDN-fonds. Dit fonds is in 2014 opgericht om projecten te ondersteunen waarmee de maatschappelijke waarde van het Nederlandse internet wordt versterkt. Haar inhoudelijke expertise en netwerk liggen voor een groot deel op het terrein van digitale innovatie, in het bijzonder internetontwikkelingen. Frissen heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfuncties:

 • 2014 - heden Directeur SIDN-fonds
 • okt. 2018 - heden: Bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering, Universiteit Leiden

Nevenfuncties:

 • 2021 - heden: Lid Raad van Toezicht Radboud Universiteit
 • 2020 - heden: Lid Ethisch team Brainport Smart District (BSD)
 • 2018 - heden: Lid Adviesraad Landelijke Politie Eenheid (LEAD)
 • 2016 - heden: Lid College van Toezicht en lid Digitaal Ethische Raad Nederland ICT
 • 2016 - heden: Lid Raad van Advies Instituut voor Informatierecht (IVIR), Universiteit van Amsterdam
 • 2016 - heden: Lid Raad van Toezicht Kennisland
 • 2014 - heden: Lid Dutch Creative Council

Lid Raad van Toezicht

Henno Theisens is per 1 juni 2018 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Het betreft een eerste termijn, die eindigt op 1 juni 2022.

Henno Theisens (1973) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Aan dezelfde universiteit promoveerde hij in 2004 op een onderzoek naar beleidsveranderingen in het hoger onderwijs. Vervolgens werkte hij als senior research associate bij het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) en als analist bij het onderwijsdepartement van de OESO. In 2012 werd hij lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool. Theisens’ grootste belangstelling ligt op het gebied van governance en management van onderwijs. Theisens heeft de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdfuncties:

 • Lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool
 • Leading lector kenniscentrum Governance of Urban Transitions
 • Lid redactieraad TH&MA

Nevenfunctie:

2017- heden Lid van de Raad van Toezicht van het Albeda College in Rotterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 september 2021