Raad van Advies

Op het strategische niveau van de kennisinstelling, als klankbord voor het College van Bestuur, is er de Raad van Advies. De Raad van Advies draagt op het strategisch niveau bij aan de inhoudelijke koers van het totale portfolio van de onderwijsprogramma’s en op het HvA-brede praktijkgericht onderzoek. Daarnaast zorgt de Raad van Advies voor een stevige verbinding met bedrijven, instellingen en organisaties in (de regio) Amsterdam.

De instelling is zo in staat adequaat in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de markt van het hoger onderwijs. De Raad van Advies houdt een spiegel van de toekomst voor aan het CvB en zet een pad uit om de snelle ontwikkelingen in de grootstedelijke Amsterdamse samenleving te vertalen naar de onderwijspraktijk van de HvA.

De Raad bestaat uit sterke individuen die hun sporen in relevante werkvelden verdiend hebben, mensen met een visie en heldere opvattingen over toekomstige ontwikkelingen, en met reflecterend en strategisch vermogen.

Leden Raad van Advies

Leden van de Raad van Advies zijn:

  • Arjan Vliegenthart, tevens voorzitter van de Raad van Advies
    Arjan Vliegenthart is directeur bij het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het Nibud is een onafhankelijke kennis– en adviescentrum op het gebied van huishoud-financiën waarbij het voorkomen van geldproblemen voor huishoudens centraal staat. Hij is voormalig wethouder in Amsterdam en oud-lid van de Eerste Kamer.
  • Fenna Ulichki
    Fenna Ulichki is stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West en een praktisch idealist. Ze zat in de gemeenteraad van Amsterdam in de periode 2006 tot en met 2014 en vanaf dat jaar bestuurslid van Amsterdam-West waar zij vanaf 2018 dagelijks bestuurder is in de stadsdeelcommissie. Fenna Ulichki is oud-student van de HvA.
  • Aniek Moonen
    Aniek Moonen is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, de koepelorganisatie die de stem van Nederlandse jongerenorganisaties verenigt in het klimaatdebat. Haar doel is de visie van Nederlandse jongeren te vertalen naar concreet beleidsadvies voor een duurzame toekomst. Aniek Moonen is ook student.
  • Eelco Damen
    Eelco is voormalig bestuursvoorzitter van Cordaan, een fusieorganisatie die zorg en begeleiding biedt, zo dicht mogelijk bij huis; in de wijk. Daarbij staat het stimuleren van eigen kracht en zelfregie centraal. Eelco heeft sinds een aantal jaar veel ervaring opgedaan in verscheidene toezichthoudende en adviesfuncties in en rond Amsterdam.
  • Rocky (Roxanne) Hehakaija
    Rocky is oud top-voetbalster. Vandaag de dag zet zij zichzelf in als directeur van haar stichting ‘Favela Street’ die een persoonlijk ontwikkelingsprogramma biedt om van jongeren een rolmodel te maken met behulp van straatvoetbal. Tevens treedt zij regelmatig op als spreker en consultant. Rocky is oud-student van de HvA.
  • Steve Sichtman
    Steve is Vice-President of Sales & Alliances EMEA bij Jitterbit, een Silicon Valley Software-bedrijf. Steve Sichtman heeft als ondernemer meer dan 10 jaar ervaring met een eigen HR-techbedrijf gehad. Hij heeft verschillende publicaties geschreven op het gebied van verandermanagement en internationaal acties in de microfinanciering-initiatieven.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 november 2022