Raad van Advies

Op het strategische niveau van de kennisinstelling, als klankbord voor het College van Bestuur, is er de Raad van Advies. De Raad van Advies draagt op het strategisch niveau bij aan de inhoudelijke koers van het totale portfolio van de onderwijsprogramma’s en op het HvA-brede praktijkgericht onderzoek. Daarnaast zorgt de Raad van Advies voor een stevige verbinding met bedrijven, instellingen en organisaties in (de regio) Amsterdam.

De instelling is zo in staat adequaat in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de markt van het hoger onderwijs. De Raad van Advies houdt een spiegel van de toekomst voor aan het CvB en zet een pad uit om de snelle ontwikkelingen in de grootstedelijke Amsterdamse samenleving te vertalen naar de onderwijspraktijk van de HvA.

De Raad bestaat uit sterke individuen die hun sporen in relevante werkvelden verdiend hebben, mensen met een visie en heldere opvattingen over toekomstige ontwikkelingen, en met reflecterend en strategisch vermogen.

Leden Raad van Advies

Leden van de Raad van Advies zijn:

  • Harry van Dorenmalen (voorzitter) (Lid raad van commissarissen KPMG Nederland, voorzitter van het TopTeam Sport, voorzitter van de VNO-commissie ICT, bestuurslid van de Almere Economic Board)
  • Steve Sichtman (lid bestuur VNO NCW West Amsterdam directeur Blue Carpet Group B.V.)
  • Melek Usta (CEO Colourful People, oprichter Onderwijs is Meer en vrouwelijk ondernemer van het jaar in 2010)
  • Eelco Damen (voormalig bestuursvoorzitter Cordaan)
  • Marjolijn Olde Monnikhof (vice-voorzitter Sociaal Cultureel Planbureau)
  • Arjan Vliegenthart (Directeur Nibud en oud-wethouder gemeente Amsterdam)
  • Elijah Alvares (student Bestuurskunde HvA)
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 6 maart 2019