Hogeschool van Amsterdam

Wat doet het College van Bestuur?

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de hogeschool.

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van Hogeschool van Amsterdam.

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden hebben een volledig dienstverband. Informatie over de bezoldiging wordt verstrekt in het jaarverslag van de Hogeschool van Amsterdam.

Leden College van Bestuur

Dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling

Waarnemend voorzitter CvB, portefeuillehouder Bedrijfsvoering

Per 1 oktober 2017 is dr. J.G.M. (Hanneke) Reuling benoemd tot vice-voorzitter van het CvB met de portefeuille Bedrijfsvoering. Per 1 september 2020 is Hanneke Reuling waarnemend voorzitter tot de nieuwe voorzitter aantreedt.

Reuling begon haar loopbaan als beleidsmedewerker ldentiteit en Pastoraal bij de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen in Den Bosch. Daarna werd ze docent en promovendus aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. In 2004 promoveerde ze op het proefschrift After Eden. Church Fathers and Rabbis on Gen. 3:16-21. Vanaf 2006 was ze locatieleider, waarnemend directeur en directeur van de dienst Onderwijs en Onderzoek bij Fontys Hogescholen. In 2013 werd ze directeur bedrijfsvoering van de faculteit Sociale Wetenschappen bij de Vrije Universiteit.

Reuling studeerde Theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en rondde die studie cum laude af.

Contactgegevens

Secretaresse: Silke Möller
Telefoon: (020) 595 23 42
E-mail:

secretariaatvicevoorzittercvb@hva.nl

Financieel Beleid

 • Planning en Control

Strategisch Informatiebeleid

 • SURF, inclusief de Versnellingsagenda
 • Thema digitale organisatiestrategie

Vastgoed- en Huisvesting

 • Thema Huisvestingsagenda
 • Campusontwikkeling (inclusief bouw Conradhuis)

Facilitair en Administratief Beleid

Fysieke, digitale en sociale veiligheid

 • Thema AVG

Duurzaamheid, Arbo en Milieu

Onderwijs- en Onderzoeksfaciliteiten

 • CBO-programma Toegankelijkheid en studeren en werken met een functiebeperking
 • Bibliotheek, Media en Evenementen
 • Onderwijssystemen, waaronder Digitale leeromgeving
 • Studentenvoorzieningen (w.o. Studentenhuisvesting en Internationale studenten)
 • Valorisatie- en Project-ondersteuning

Holding HvA

 • Lid Adviescommissie KANSfonds, Hilversum
 • Lid Beleids- en adviescommissie Augustijns Instituut, Eindhoven/Utrecht
 • Lid Raad van Advies en Ondersteuning Stichting Thomas More, Den Bosch

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer

rector

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer (1960) is per 1 juli 2018 benoemd tot rector van de HvA.

Meijer startte zijn loopbaan met consultancyfuncties bij softwarebedrijven als Logica en CMG. Van 2005 tot 2009 was hij universitair hoofddocent bij het Human Computer Studies Laboratory van de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij in 2011 decaan werd van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, was hij enkele jaren partner bij Logica en strategiedirecteur Logica Management Consulting Nederland. Als decaan was hij sterk betrokken bij de ontwikkeling van het Centre of Expertise Amsterdams Creative Industries Netwerk, de Knowledge Mile, de Master Digital Design en de Digital Society School.

Meijer studeerde Natuurkunde aan de UvA en promoveerde daar in 1991 in de Robotica en Informatica op een onderzoek naar de vraag hoe je met artificial intelligence robots om kan leren gaan met onverwachte situaties in productieprocessen.

Contact

secretaresse Patricia Heukenfeldt Jansen
telefoon (020) 595 23 51
e-mail secretariaatrector@hva.nl

Onderwijs- en Onderzoeksbeleid

 • Onderwijsvisie en Portfoliobeleid
 • Thema kwaliteitszorg
 • Portfolio- en Curriculumvernieuwing (inclusief CBO-programma Toekomstverkenning)
 • Lectorenbeleid
 • Thema Speerpunten en Centers of Expertise
 • Open Science
 • Onderzoekssamenwerking, w.o. City Deal

O&O Innovatie- en impact

 • Digitale transformatie Onderwijs en Onderzoek
 • Internationalisering, waaronder samenwerking binnen U!REKA
 • Alliantie U
 • Ondernemerschap, Valorisatie en Outreach
 • CoE-ontwikkeling

 • Lid Raad van Toezicht Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) – Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

 • 2018 - Voorzitter Stichting Cello Octet Amsterdam
 • 2015 - Raad van Toezicht Waag Society Amsterdam
 • 2010 - Lid bestuur COMMIT www.commit-nl.nl

Dwarsverbanden in portefeuilles

De aandachtsgebieden van de collegeleden zijn in portefeuilles verdeeld die niet los van elkaar staan. Door de verdeling ontstaat helderheid en inhoudelijk evenwicht in de portefeuilles. Op strategische en cruciale ontwikkeling, zoals digitalisering, valorisatie en privacy zijn daarnaast dwarsverbanden benoemd en sturen de portefeuillehouders daar in samenhang op, ook met de decanen in het CBO.

Drs. M.N. (Maaike) Lürsen

Secretaris

Lürsen is sinds september 2016 secretaris van de hogeschool. De secretaris geeft leiding aan de bestuursstaf en is verantwoordelijk voor het beheer en de regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en de decanen, evenals de coördinatie en de organisatie van de integrale planning- en controlcyclus.

Als Chief Security Officer (CSO) is zij daarnaast verantwoordelijk voor de integrale veiligheid en de formulering van het strategisch beleid op het gebied van integrale veiligheid voor de hogeschool.

Contactgegevens

Secretaresse Azaria Boots
Telefoon: 06 42100338
E-mail: secretariaat-secretaris@hva.nl

Algemene contactgegevens

Postadres
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam

Bezoekadres CvB
Wibautstraat 3B
1091 GH Amsterdam

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 januari 2021