Hogeschool van Amsterdam

Verslagen Collegevergaderingen

Hieronder vind je de verslagen van de vergaderingen van het College van Bestuur, die wekelijks op dinsdag plaatsvinden. Voor vragen, mail de griffier van de HvA: griffie-cvb@hva.nl.

Op deze pagina:

2020

2019

2018

2017

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 augustus 2020