Audit

De afdeling Audit van de HvA geeft aanvullende zekerheid over het functioneren van de interne beheersing en valt direct onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur.

Via het uitvoeren van audits (operational en IT) wordt de effectiviteit en efficiency van de beheersmaatregelen binnen de organisatie getoetst, om de opdrachtgever aanvullende zekerheid te geven over de te realiseren organisatiedoelstellingen. De afdeling Audit draagt onafhankelijk en objectief bij aan het proces van continue verbeteren, met andere woorden aan een lerende organisatie.

Hoofd Audit HvA

Mevrouw J. Bus MBA
telefoon: 06 28 83 23 47
E-mail: jeanette.bus@hva.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 juli 2020