Functionaris gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming ziet er op toe of persoonsgegevens op juiste wijze worden verzameld en beschermd.

Daarnaast adviseert de functionaris het College van Bestuur, faculteiten, afdelingen en medewerkers over aangelegenheden (waaronder klachten) over de bescherming van persoonsgegevens. In dat kader wordt (onder meer) regelmatig overleg gevoerd met de afdeling juridische zaken en ICT-Services.

De functionaris gegevensbescherming heeft een geheimhoudingsplicht en oefent zijn/haar taak uit in onafhankelijkheid.

De functionaris gegevensbescherming is J. van den Berg. Hij is bereikbaar op functionarisgegevensbescherming@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 augustus 2022