Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Amsterdamse ‘Expeditie Vrije Ruimte’ van start!

Monitoring en evaluatie van Amsterdamse ‘Expeditie Vrije Ruimte’

27 jan 2021 10:52 | Urban Governance

Sinds december zijn Stan Majoor en Karin de Nijs vanuit het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation betrokken bij de Expeditie Vrije Ruimte van gemeente Amsterdam. De ambitie van dit pilotprogramma is om ruimte voor sociale, culturele en groene initiatieven in de stad te beschermen en nieuwe ‘vrije ruimte’ voor initiatieven beschikbaar te maken, zowel in de bestaande stad als in gebiedsontwikkeling.

Met de groei en verdichting van de stad wordt ruimte steeds schaarser en duurder, waardoor niet-commerciële initiatieven regelmatig moeten wijken. Het college vindt dat deze initiatieven een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Maar wat moet de gemeente doen om vrije ruimte mogelijk te maken, zonder deze te veel ‘van bovenaf’ te reguleren? Om wat voor samenwerking vraagt dit tussen gemeente en initiatieven, en tussen gemeentelijke afdelingen?

Vanuit het CoE volgen we dit jaar een aantal experimenten, waarbij we de ervaringen van betrokken ambtenaren in beeld brengen en reflectiebijeenkomsten met betrokkenen organiseren. De ervaringen en lessen uit de expeditie vormen de basis voor een nieuw beleidskader voor vrije ruimte dat komende jaren zal worden ontwikkeld.