Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Crafting resilience

Project

Sociale veerkracht wordt vaak voorgesteld als een wondermiddel voor problemen als ongelijkheid en polarisatie. Maar wat is sociale veerkracht en hoe bouw je een veerkrachtige samenleving? Het door de NWA gefinancierde project 'Social Work and the Art of Crafting Resilience Societies [Crafting Resilience]' onderzoekt deze vragen voor de lange termijn en in samenwerking. Gedurende vijf jaar worden vanuit het project sociale interventies onderzocht die proberen sociale veerkracht te realiseren in acht Nederlandse steden. Het lectoraat Youth Spot is een van de kennispartners.

Beleidsmakers kijken steeds vaker naar samenwerkingsverbanden tussen overheid, gemeenschapsorganisaties en burgers om sociale ongelijkheden te overwinnen en sociale veerkracht te creëren, vooral in gemarginaliseerde gemeenschappen. De urgentie van de huidige maatschappelijke uitdagingen maakt dergelijke overheidsinnovaties van groot belang. Het opbouwen van sociale veerkracht via nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid en burgers blijft echter eerder een belofte dan een beproefde weg. Een grote uitdaging is het overbruggen van de kloof tussen de staat en gemarginaliseerde burgers, vooral in het licht van toenemende sociaal-economische ongelijkheden, polarisatie en institutioneel racisme. Sociale professionals kunnen in dit verband een belangrijke rol spelen, maar het ontbreekt hen vaak aan de voorwaarden en de opleiding om dit te doen.

Crafting Resilience' onderzoekt de dilemma's en uitdagingen van dergelijke pogingen om nieuwe, veerkrachtige regelingen tussen staat en burger tot stand te brengen. Het onderzoekt geselecteerde programma's en benaderingen die de sociale veerkracht proberen te versterken door nieuwe relaties tussen de staat en de burgers tot stand te brengen. Hoe werken sociale professionals samen met beleidsmakers en burgers aan nieuwe relaties tussen staat en burger? Hoe gaan ze om met de conflicten, dilemma's en machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt?

Sociale veerkracht wordt vaak voorgesteld als een wondermiddel voor problemen als ongelijkheid en polarisatie. Maar wat is sociale veerkracht en hoe bouw je een veerkrachtige samenleving?

Drie onderzoekslijnen

Drie onderzoekslijnen identificeren verschillende maar gerelateerde aspecten van het Crafting Resilience project.

  1. De eerste lijn richt zich op de gemeenschaps- en bestuursrelaties die ontstaan in sociale veerkrachtprojecten. Deze lijn wordt geleid door Anouk de Koning (Universiteit Leiden).
  2. De tweede lijn, onder leiding van Femke Kaulingfreks (Inholland), gaat dieper in op het navigeren door de professionele politiek van sociaal werk. Jeroen Gradener van het lectoraat Youth Spot van de HvA is bij deze onderzoekslijn betrokken.
  3. De laatste onderzoekslijn, onder leiding van Maartje van der Woude (Universiteit Leiden), onderzoekt dilemma's en fricties die inherent zijn aan sociale veerkrachtbenaderingen van veiligheidsgerelateerde vraagstukken. Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot bij de HvA, is bij deze onderzoekslijn betrokken.

In elke onderzoekslijn onderzoeken twee promovendi casussen, en een postdoc onderzoeker schetst de grotere achtergrond van deze welzijnsbenaderingen en trekt overkoepelende conclusies.

Samenwerking als sleutel

Hoofdonderzoekers Anouk de Koning (CADS, Universiteit Leiden), Femke Kaulingfreks (Jeugd & Samenleving, InHolland), en Maartje van der Woude (VVI, Universiteit Leiden) leiden het project in nauwe samenwerking met een consortium van junior en senior onderzoekers, en vertegenwoordigers van lokale en nationale overheden, hulpverleningsorganisaties en kennisinstellingen.

Kenmerkend voor het project 'Crafting Resilience' is de gelijkwaardige samenwerking tussen academische partners en onderzoekers van hogescholen. Het project is zo ingericht dat mensen uit de praktijk er vanaf het begin bij worden betrokken, in plaats van de meer gebruikelijke praktijk om de resultaten aan het eind met hen te delen. Het opbouwen van een geëngageerd, multidisciplinair consortium was de sleutel tot deze aanpak. Het consortium omvat 13 onderzoekers, 16 medefinancieringspartners en 11 medeaanvragers. Zij vertegenwoordigen belangrijke actoren uit het hele Nederlandse welzijnslandschap, evenals een internationaal panel van deskundigen.

Meer weten over het onderzoek?

Mede-aanvragers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 2 juli 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 aug 2027